شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

کارگری

سهم کارگران از پروژه‌های هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟

این اولین بار نیست که قرارگاه خاتم سپاه، کارگرانی را که چند صد هزار تومان حقوق طلبکارند، عاصی می‌کند و به خیابان و اعتراض و اعتصاب می‌کشاند.

قرارگاهی که می‌گوید به پروژه‌های زیر سه هزار میلیارد تومان وارد نمی‌شود، بارها معیشت کارگران پروژه‌هایش را لنگ خرج روزمره خود گذاشته و آن‌ها را شرمنده خانواده‌هایشان کرده است. آن‌ها خوب می‌فهمند که میرحسین چرا از داخل حصر بر سر کسانی فریاد می‌زند که «از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کرده‌اند.»

اعتصاب حق کارگران معدن چادرملو است

گزارش دریافتی

مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت

کارفرماها، اداره کار و پلیس امنیت منطقه یزد و اردکان در اتحادی شوم علیه ۲۲۰۰ نفر از کارگران محروم و زحمتکش معدن چادرملو، پس از ماهها شکست در تطمیع و تفرقهاندازی بین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی، در چند هفته گذشته با تهدید و سرکوب و بازداشت اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگران، سرانجام با گروگانگیری دبیر انجمن و مشروط کردن آزادی وی به دست کشیدن کارگران از تحصن، پایان اعتصاب و بازگشتشان به کار در معدن، موقتاً کارگران را به عقبنشینی و قطع اعتصاب وادار کردند.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.