شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

کارگری

«مرگ کارگران» فقط تیتر یکِ اخبار می‌شود، تمام!

به‌نظر می‌رسد، در حوزه‌ قوانین کمبودی نداریم، بسیار ماده و آیین‌نامه داریم که بایدها و الزامات را تعریف کرده‌اند؛ از یکسو در قوانین مسئولیت مدنی و مجازات، بندهایی به تخلفات منجر به مرگ اختصاص دارد؛ از سوی دیگر، فصل چهارم قانون کار را داریم که وظایف دولت و کارفرما را تبیین کرده است و در کنار همه‌ اینها، مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور بین‌المللی هستند که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است؛ علیرغمِ تکثر قوانین، بازهم گاه و بیگاه ساختمان‌ها ریزش می‌کنند، کارگران زیر آوار می‌مانند و جان می‌دهند و خانواده‌ها، نان‌آور و عزیز خود را از دست می‌دهند؛ همیشه بعد از بروز این حوادث جانکا

چرا طرح حذف شرکت‌های پیمان‌کاری در مجلس خاک می‌خورد؟

بیش از یک‌سال است که کارگران پیمانکاری در عظیم‌ترین و پول‌سازترین صنایع کشور منتظرند؛ کارگران عسلویه و کنگان، چرخ‌های صنعت نفت را با قراردادهای موقت، با حقوق‌های معوق و با نگرانی بابت آینده می‌گردانند و این مشکلات تمام نمی‌شود مگر به یمنِ حذف واسطه‌ها و پیمانکاران؛ غول‌های هزارسری که بخش عمده‌ای از زحمات روز و شبِ کارگران را به یغما می‌برند و فقط جیب‌های خود را پُرپول می‌کنند!

نگاهی به مطالبات و اعتراضات سراسری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

در یک چشم‌انداز استراتژیک تنها با یک جهت‌گیری اجتماعی و مردمی یعنی ضدِ سرمایه‌داری می‌توان بر برنامه‌های نئولیبرالی مهار زد. بنابراین جایگزینی سرمایه‌داری نئولیبرال تنها با جهت‌گیری سوسیالیستی می‌تواند برای کارگران و زحمتکشان چشم‌انداز بهره‌مند شدن از معیشت و رفاه، عدالت اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رایگان را ایجاد کند. در واقع راه دیگری وجود ندارد.

برچسب ها ( تگ): 

اولین ماحصل دخالت دولت رئیسی در تعیین مزد، گسترش فقر است

اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است؛ سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد؛ در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند؛ ... می‌توان گفت حذفِ گروه‌های متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.

آوار سنگینِ «متروپل» بر تنِ بی‌جان کارگران

در حوزه‌ قوانینِ مربوط به حوادث ناشی از کار، برای مقصران حتی مقصران صد درصد، هیچ پرداخت هزینه‌ای پیش‌بینی نشده؛ فرد با گرفتن یک بیمه مسئولیت از هر مسئولیت و هزینه‌ای مبرا می‌شود؛ انگار مجوزی برای قتل کارگران دست گرفته است!

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.