شماره ۲۶۱ ــ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

درجنبش چپ و کمونیستی

۲۰ اقدام درنگ‌ناپذیر برای اصلاحات عمیق در روسیه

ژرفش بحران جهانی و اوضاع پیرامون اوکراین به‌معنی مرحله نوینی در تاریخ ماست. غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا چالش‌های سخت و بیرحمانه‌ای را برای روسیه چند‌ملیتی به‌وجود آورده است. در واقع، یک جنگ هیبریدی گسترده و در مقیاس کامل علیه کشور ما و کل جهان روس به‌کار گرفته است. همه اینها نیازمند یک پاسخ سنجیده، پرانرژی و جدی است. ما ملزم به مواظبت از آینده خود، کاملاً عاری از دیکته خارجی، بی‌قانونی و فقر هستیم. باید با اطمینان از خود و دوستانمان در برابر تهاجم خارجی، نازیسم و ​​باندرا محافظت کنیم. زمان اجرای برنامه میهن‌دوستانه چپ برای تغییر پایه‌های اساسی حیات روسیه فرارسیده است. هر گونه تلاش برای حفظ یک سیستم باطل مدیریت اقتصادی منجر به فاجعه می‌شود. زمان پایان دادن به سلطه سرمایه مالی و الیگارشی و شتاب بخشیدن به رشد تولید واقعی و حوزه اجتماعی فرارسیده است.

برچسب ها ( تگ): 

مسایل عملی و نظری سوسیالیسم در ویتنام

سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم در ویتنام، حقیقتا موضوعی است با اهمیتی فوق‌العاده، که موضوع شامل موارد بسیار متنوع و پیچیده‌ای با تلقی‌های متعدد است، و نیاز به بررسی جدی و موشکافانه و همین‌طور کسب تجارب دقیق علمی ‌و عملی ‌دارد. در این مقاله، من کوشش دارم که به برخی از جوانب دیدگاه‌های عملی در ویتنام اشاره‌ای داشته باشم. من تمرکز خود را تنها بر روی پاسخ به این سؤالات قرار داده‌ام که سوسیالیسم چیست؟ چرا ویتنام مسیر گذار به سوسیالسم را انتخاب کرده است؟ و چگونه می‌باید به تدریج سوسیالیسم را در ویتنام بنا نمود؟ روند بازسازی و نوآوری (دوی ــ مویی) که از سال ۱۹۸۶ آغاز شده چه معنا دارد و ساختمان سوسیالیسم در ویتنام در سال‌های گذشته چگونه بوده؟ و این روند با چه مسایلی روبروست؟

بیانیۀ شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا *

بسیاری، به‌خصوص از چپ، با این موضع که روسیه کشوری سرمایه‌داری / امپریالیستی است، این جنگ را جنگی میان امپریالیست‌ها ارزیابی می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که هر دو طرف را باید به‌یکسان محکوم کرد. اما این‌که آیا روسیه کشوری امپریالیستی هست یا خیر، به موضوع مورد بحث در اینجا ربطی ندارد.

اعلامیۀ حزب سوسیالیسم و رهایی در مورد عملیات نظامی ‌روسیه

عملیات نظامی ‌روسیه در اوکراین نمایش‌دهندۀ آنست که جهان در مسیر خود به دوراهی خطرناکی رسیده است. برای مردم آمریکا که بخش اعظم اطلاعات خود را از رسانه‌های سرمایه‌داری که تنها بلندگوی دولت ایالات متحده هستند، کسب می‌کنند، بسیار اهمیت دارد که بدانند بحران فعلی پیامد تلاش طولانی ایالات متحده برای اعمال تسلط مطلق خود بر سرتاسر اروپا است. هدف سیاست ایالات متحده تضعیف امنیت روسیه از طریق محاصرۀ آن کشور با موشک‌های پیشرفته‌ای است که کمتر از ده دقیقه می‌تواند به هدف‌های خود در روسیه اصابت نماید.

به‌رسمیت شناختن جمهوری‌های مردمی‌ دونباس برای ما یک امر اصولی است!

رئیس‌جمهور دیروز تصمیم بسیار مهمی‌ گرفت. اما برای متحد کردن جامعه، باید از شر شوروی‌ستیزی، کمونیسم‌ستیزی و ​​روسوفوبیا خلاص شد. من به برخی از ایستگاه‌های رادیویی روسیه گوش می‌دهم ــ آنها از نظر محتوا از ایستگاه‌های ناتویی هم بدتر هستند. باید به آزار و پیگرد رفقای ما که هم در مسکو و هم در منطقه مسکو و هم در موسسات مردمی‌ مانند ساوخوز لنین ادامه دارد، پایان داد. زیرا در شرایط چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارند، کشور نیازمند وحدت و انسجام است. و حزب ما، تیم ما هر کاری را برای رسیدن به آنها انجام خواهد داد.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.