شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

درجنبش چپ و کمونیستی

ونزوئلای بولیواری رو در رو با کارزار خطرناک ناپایدارسازی

نگارش: خوان اورتیس
منبع: «لو گران سوار »، ٢٨ سپتامبر ٢٠١٣
برگردان: سایت «مهر»

از هنگام درگذشت هوگو چاوز، اپوزیسیون ونزوئلا و دولت ایالات متحده ونزوئلا را کشوری بهحساب میآورند که باید  آن را «تصاحب کرد.»

فنآوریهای پایدار در کوبا موجب حفاظت از خاک میشود

ایوت گونزالس (هاوانا)
اینترپرس سرویس
سه شنبه، ۲۰ اوت ۲۰۱۳
ترجمه: مینو

 در زمینهای فینکا دو اسمیلاس، مزرعهای درحومه هاوانا،  به دشواری میتوان زمین را شیار داد زیرا سرپرستان آن، اسمیلدا سانچز و رائول آگیلار، از هر سانتیمتر این خاک با مالچ* محافظت

 

 

بیانیه شورای جهانی صلح در مورد نقشهٔ حمله به سوریه

برگردان از زبان انگلیسی: مینو ـــ

 شورای جهانی صلح نقشهٔ حمله به سوریه از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا، فرانسه، ترکیه، ناتو و دیگر متحدان آنان چون اسرائیل ، قطر و عربستان سعودی بهبهانهٔ استفاده از سلاحهای کشتار جمعی توسط دولت سوریه را بهشدت محکوم میکند.

سکوت جنبش صلح در برابر تشدید نظامیگری امپریالیستی در آفریقا و خاورمیانه توجیهناپذیر و غیرقابل قبول است!

شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا ۲۰  مارس ۲۰۱۳ دوست عزیز: ما اولین بیانیه خود در مورد رخدادهای خاورمیانه را به طور مفصل صادر میکنیم چرا که نگرانی عمیق ما این است  که سیاستهای ایالات متحده در خاورمیانه و در سطح جهان ما را بهسوی پرتگاه یک فاجعه عظیم میکشاند. ما، بهعنوان فعالان هوادار صلح، احساس میکنیم که برای بررسی اینکه رویدادها ما را بهکجا هدایت میکنند و چه کسانی از آنها منتفع میشوند، باید آنها را در کلیتشان ببینیم.

«رنه گونزالس» یکی از«پنج کوبایی» آزاد شد، فشار ادامه دارد

 

 

 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.