شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

امپریالیسم

هشدار مسکو به الجزایر

رسانههای آمریکا حضور تکآوران آمریکایی را در جنوب تونس تأیید میکنند؛ مسکو به الجزایر هشدار میدهد. سرگئی لاورف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، الجزایر را از شکل گرفتن یک توطئهٔ گسترده علیه آن کشور آگاه میکند.

نوشته. ایکرام قیووآ
منبع: http://www.lexpression dz.com
۱۴ مارس ۲۰۱۴

چگونه ناتو به «حفاری» در اوکرائین پرداخت؟

نوشته : مانلیو دینوچی
 منبع : ایل مانیفستو – ۲۵ فوریه ۲۰۱۴

در اواسط سده نوزدهم، مارکس آماده سازی انقلاب را با این کلمات توضیح می داد: «موش کور پیر، خوب حفاری کردی!» همان تصویر را میتوان امروز در جهت معکوس برای توصیف عملیات انجام شده توسط ناتو در اوکرائین به کار برد.

روسیه در معرض حمله

پل کریگ رابرتز
ـــ منبع: سایت «گلوبال ریسرچ»، کانادا، ۱۴ فوریه ۲۰۱۴

من در تعدادی از مقالاتم تصریح کردهام که اتحاد جماهیر شوروی در نقش محدودکنندۀ قدرت ایالات متحده عمل میکرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب زنجیرگسیختگی نومحافظهکارانی شد که بهدنبال سلطهٔ جهانی آمریکا هستند. روسیهٔ دوران پوتین، چین، و ایران تنها محدودکنندگان این دستور کار نومحافظه کاران هستند.

گوشههای تاریک پژوهشهای پزشکی: پنهانکاری و جانبداری سود ورزانه

برگرفته از وبلاگ خسرو باقری

جرمی هسو(۱)
برگردان: مهدخت هاشمی

آیا ایالات متحدهٔ آمریکا ضدحملهای را در آمریکای لاتین آغاز کرده است؟

واشنگتن به مقاومتها و واقعیتهای جدیدی برخورده است

نوشته: ژان اورتیز
منبع: لو گران سوار
۳  ژانویه ۲۰۱۴

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.