شماره ۲۲۱ ــ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

امپریالیسم

چگونه ناتو به «حفاری» در اوکرائین پرداخت؟

نوشته : مانلیو دینوچی
 منبع : ایل مانیفستو – ۲۵ فوریه ۲۰۱۴

در اواسط سده نوزدهم، مارکس آماده سازی انقلاب را با این کلمات توضیح می داد: «موش کور پیر، خوب حفاری کردی!» همان تصویر را میتوان امروز در جهت معکوس برای توصیف عملیات انجام شده توسط ناتو در اوکرائین به کار برد.

روسیه در معرض حمله

پل کریگ رابرتز
ـــ منبع: سایت «گلوبال ریسرچ»، کانادا، ۱۴ فوریه ۲۰۱۴

من در تعدادی از مقالاتم تصریح کردهام که اتحاد جماهیر شوروی در نقش محدودکنندۀ قدرت ایالات متحده عمل میکرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب زنجیرگسیختگی نومحافظهکارانی شد که بهدنبال سلطهٔ جهانی آمریکا هستند. روسیهٔ دوران پوتین، چین، و ایران تنها محدودکنندگان این دستور کار نومحافظه کاران هستند.

گوشههای تاریک پژوهشهای پزشکی: پنهانکاری و جانبداری سود ورزانه

برگرفته از وبلاگ خسرو باقری

جرمی هسو(۱)
برگردان: مهدخت هاشمی

آیا ایالات متحدهٔ آمریکا ضدحملهای را در آمریکای لاتین آغاز کرده است؟

واشنگتن به مقاومتها و واقعیتهای جدیدی برخورده است

نوشته: ژان اورتیز
منبع: لو گران سوار
۳  ژانویه ۲۰۱۴

آیا آمریکا و ناتو جایگزین سازمان ملل متحد میشوند؟

نگارش: دکتر موتسوکو فکو
منبع: پامبازوکا نیوز
برگردان: نادر

«آیا میتوان به بیطرفی و برخورد صادقانه و حرفهای سرویس اطلاعاتی آمریکا در تحقیق درمورد استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه اعتماد کرد؟»

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.