اول اردیبهشت ۱۴۰۰

خاورمیانه

بیانیه «کنفرانس حیفا برای یک منطقۀ عاری از سلاحهای هستهای و سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه»

حیفا، ۶ـ۵ دسامبر ۲۰۱۳

نگران از خطر عاجل یک جنگ فاجعهبار دیگر در خاورمیانه با تکیه بر منابع اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی، و با توجه به معلق شدن کنفرانس هلسینکی که میتوانست فرایندی را برای ممانعت از  چنین جنگی ایجاد کند، کنفرانسی تاریخی توسط شهروندان اسراییلی با شعار «اگر اسراییل نمیخواهد به هلسینکی بیاید، هلسینکی به اسراییل خواهد آمد» برگزار شد.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.