شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

خاورمیانه

ما همگی فلسطینی هستیم: آیا میدان های مرگ در نوار غزه، میدانهایی برای آزمایش سلاحهای جدید هستند؟

نوشته: گرین کالین*
منبع: کانترپانچ ــ ۲ ژانویه ۲۰۱۴

منابع اسرائیلی مانند «شکست سکوت» و «پزشکان برای حقوق بشر» فاش کردند که حملات صورت گرفته در نوار غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ (زیر نام «سرب سخت شده») از ماهها پیش از آن برنامهریزی شده بوده است. این امر پرسشهای زیادی را در مورد محاصرهٔ هفت سالهٔ نوار غزه و حملات سنگین صورت گرفته علیه خلقی بینوا و بیدفاع که در زندانی رو باز قرار داده شده است، بر میانگیزد.
 
در واقع میتوان از خود پرسید:

بیانیه «کنفرانس حیفا برای یک منطقۀ عاری از سلاحهای هستهای و سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه»

حیفا، ۶ـ۵ دسامبر ۲۰۱۳

نگران از خطر عاجل یک جنگ فاجعهبار دیگر در خاورمیانه با تکیه بر منابع اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی، و با توجه به معلق شدن کنفرانس هلسینکی که میتوانست فرایندی را برای ممانعت از  چنین جنگی ایجاد کند، کنفرانسی تاریخی توسط شهروندان اسراییلی با شعار «اگر اسراییل نمیخواهد به هلسینکی بیاید، هلسینکی به اسراییل خواهد آمد» برگزار شد.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.