شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

خاورمیانه

مصاحبه با ژنرال امین هوتییت (کارشناس استراتژی نظامی و ژنرال بازنشسته در ارتش لبنان) دربارهٔ «داعش»

منبع: لو گران سوار – ۲ ژوییه ۲۰۱۴

۱- ژنرال هوتییت، آیا از این نمیترسید که «داعش» (۱) به لبنان تغییر مکان دهد؟

بکوشیم رویدادها را آنگونه که هستند در نظر بگیریم و از افتادن در دام رسانههای غربی بپرهیزیم. آنها بهگونهای اخبار را پخش میکنند که ما «داعش» را بهشکل غولی تصور کنیم که هرگز نخواهیم توانست در برابر آن مقاومت کنیم. مطلبی که به هیچوجه صحت ندارد.

۲- منظورتان چیست؟

شکست عربستان سعودی در سوریه

نوشته: غالب کاندیل


منبع: http://neworientnews.com
۱۲ فوریه ۲۰۱۴  

در حالیکه فرآیند آشتیِ در حال گسترش در اطراف پایتخت، قدرت دولتی را به مناطق جنگزده توسط گروههای تکفیری باز میگرداند، گروههای اپوزیسیون در سوریه تحت شوک وارد شده در اثر پیشرفت ارتش عرب سوریه در شهر حلب، حومهٔ دمشق و شهرستان حمص قرار گرفتهاند. در این زمان، محافل اپوزیسیون در شبه جزیرهٔ عرب، دلایل فرمان سلطنتی را در مورد تروریستهای سعودی که در سوریه حضور دارند، توضیح میدهند.

جانیان محکوم با عنوان «مبارزان راه آزادی» در سوریه فعالاند: زندانیان عربستانی، پاکستانی و عراقی صفوف القاعده را پر میکنند

منبع: سایت «گلوبال ریسرچ»
 ـــ ۱۶ فوریه ۲۰۱۴

چند صد زندانی که از زندانهای بهدقت محافظت شده در عراق فرار کردهاند بهتازگی به سازمان «دولت اسلامی عراق و سوریه» (ISIS) و همچنین به جبههٔ النصره، نیروی شورشی وابسته به  القاعده، پیوستهاند.

ما همگی فلسطینی هستیم: آیا میدان های مرگ در نوار غزه، میدانهایی برای آزمایش سلاحهای جدید هستند؟

نوشته: گرین کالین*
منبع: کانترپانچ ــ ۲ ژانویه ۲۰۱۴

منابع اسرائیلی مانند «شکست سکوت» و «پزشکان برای حقوق بشر» فاش کردند که حملات صورت گرفته در نوار غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ (زیر نام «سرب سخت شده») از ماهها پیش از آن برنامهریزی شده بوده است. این امر پرسشهای زیادی را در مورد محاصرهٔ هفت سالهٔ نوار غزه و حملات سنگین صورت گرفته علیه خلقی بینوا و بیدفاع که در زندانی رو باز قرار داده شده است، بر میانگیزد.
 
در واقع میتوان از خود پرسید:

بیانیه «کنفرانس حیفا برای یک منطقۀ عاری از سلاحهای هستهای و سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه»

حیفا، ۶ـ۵ دسامبر ۲۰۱۳

نگران از خطر عاجل یک جنگ فاجعهبار دیگر در خاورمیانه با تکیه بر منابع اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی، و با توجه به معلق شدن کنفرانس هلسینکی که میتوانست فرایندی را برای ممانعت از  چنین جنگی ایجاد کند، کنفرانسی تاریخی توسط شهروندان اسراییلی با شعار «اگر اسراییل نمیخواهد به هلسینکی بیاید، هلسینکی به اسراییل خواهد آمد» برگزار شد.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.