شماره ۲۲۰ ــ شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

آنکه گفت آری و آنکه گفت نه

نویسنده: 
برتولت برشت

یک نمایش نامه بسیار کوتاه از آقای برشت در مورد کودکی که مادرش بیمار است و همراه آموزگارش و سه نفر دیگر راهی سفری دراز می شود تا دوای بیماری مادر را پیدا کند . نمایش نامه دو قسمت است در قسمت اول کودک طبق سنت عمل می کند و در قسمت دوم با عقل خود سنت اشتباه را مورد بررسی قرار داده و راه حل جدیدی پیش پای می نهد .

موضوع کتاب: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.