شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

آنکه گفت آری و آنکه گفت نه

نویسنده: 
برتولت برشت

یک نمایش نامه بسیار کوتاه از آقای برشت در مورد کودکی که مادرش بیمار است و همراه آموزگارش و سه نفر دیگر راهی سفری دراز می شود تا دوای بیماری مادر را پیدا کند . نمایش نامه دو قسمت است در قسمت اول کودک طبق سنت عمل می کند و در قسمت دوم با عقل خود سنت اشتباه را مورد بررسی قرار داده و راه حل جدیدی پیش پای می نهد .

موضوع کتاب: 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.