شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اعترافات یک جنایتکار اقتصادی

نویسنده: 
جان پرکینز

افشاگری‌هایی در باب ترفندهای ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی 

مترجمین: مهرداد (خلیل) شهابی ـ میرمحمود نبوی 

ویراسته حمید محوی 

موضوع کتاب: 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.