شماره ۲۱۳ ــ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
زنده یاد احسان طبری
برگرفته از : 
دنیا، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران، دوره سوم، سال سوم، شماره ۱، فروردین ۱۳۵۵

«... دو انحراف مهم که از آغاز پیدایش مارکسیسم و در کنار آن و به اشکال و با عناوین و نام‌های مختلف عرض اندام کرده، یعنی ناسیونال ـ کمونیسم و لیبرال ـ کمونیسم، هر دو نتیجه سفسطه در واقعیت، لذا سفسطه در مارکسیسم به‌مثابه علم است. این دو انحراف مهم و فریبنده در دوران ما رخنه و دامنه وسیعی یافته است.... 

«... اگر کسی قوانین عام گذار و ساختمان سوسیالیسم را در سایه گذارد و ویژگی‌ها را عمده کند و از راه خاص کشور خود سخن گوید و از محلی کردن مارکسیسم دم بزند، به ناچار سفسطه ناسیونالیستی در مارکسیسم متوسل شده و کوشیده است کمونیسم را با ناسیونالیسم آشتی دهد و التقاط یا معجون زیان‌بار «ناسیونال ـ کمونیسم» را پدید آورد....» 

 

برای مطالعه متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید. 

برچسب ها ( تگ): 

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۶ + ۹ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.