شماره ۲۷۷ ــ یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

نامههای رفقای فقید ایرج اسکندری و رحیم نامور به رهبری حزب

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

۱ــ  نامه زندهیاد رفیق ایرج اسکندری

در کتاب «خاطرات سیاسی» رفیق فقید ایرج اسکندری، که بهکوشش علی دهباشی در سال ۱۳۶۸ در تهران منتشر شد، نامهای بهتاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۵ (۱۹ اسفند ۱۳۶۳) خطاب به کمیتهٔ مرکزی با امضای «ایرج اسکندری و دو عضو کمیتهٔ مرکزی» منتشر شده است. این نامه را در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۲ بهصورت ضمیمه قسمت پایانی مصاحبه با آقای فرجاد منتشر کردیم. اینک آن را بهشکل مستقل در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم.

برای دیدن نامهٔ رفیق اسکندری اینجا را کلیک کنید.

۲ــ نامه زندهیاد رفیق رحیم نامور

رفیق فقید رحیم نامور در ۱۹ مهر ۱۳۶۵ نامهای به «هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران» نوشت که پس از مرگ وی بهصورت علنی منتشر شد. قسمتهایی از این نامه را در بخشهای اول و دوم «آنچه در حزب گذشت» (۴ و ۲۸ شهریور ۱۳۹۲) منتشر کردیم. اینک متن کامل نامه را در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم.

برای دیدن نامهٔ رفیق نامور اینجا را کلیک کنید.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۴ + ۱۳ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.