شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

«طرح تحلیل هیأت سیاسی» دربارهٔ «نواندیشی» (۱۳۶۷)

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

در اواخر سال ۱۳۶۷، هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران سندی را تحت عنوان «طرح تحلیل هیأت سیاسی از وضع در جهان و ایران» منتشر کرد.

بخش بینالمللی این سند به بررسی سیاست «نواندیشی» اختصاص دارد و شامل زیربخشهای «نواندیشی بهمثابه عاملی در جهت بهبود اوضاع بینالمللی»، «نواندیشی در عرصهٔ بینالمللی و درک ما از آن»، «پیرامون دگرگونسازی، علنیت و دمکراتیزه کردن حیات اجتماعی در اتحاد شوروی» و در پایان یک جمعبندی است.

برای خواندن بخش خارجی «طرح تحلیل هیأت سیاسی» اینجا را کلیک کنید.

لازم به تأکید است که هدف از انتشار این سند آگاه سازی خوانندگان «مهر» از محتوای بحثهای درون حزبی در مورد تحولات در اتحاد شوروی است و لزوماً به معنای تأیید مواضع ارائه شده در این سند از سوی تحریریهٔ «مهر» نیست. ما نظرات و تحلیلهای خود را در مورد این مسایل با ورود به مرحلهٔ سوم تاریخ حزب در دوران پس از ضربه بهطور مشروح توضیح خواهیم داد.

تحریریهٔ «مهر»

 

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۴ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.