شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

ده شاخه گل سرخ ...

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

  ده شاخه گل سرخ بچینید
  در راه بمانید
  یک یک شهدا را همه با نام بخوانید
  تا زمزمه خلق به فریاد درآید
  آن بغض فروخورده بترکد
  خلقی بخروشد
  وین تیره شب آخر به سرآید

  ده شاخه گل سرخ بچینید
  از جای برآیید
  از خانه درآیید
  پرپرشده گل را سر هر کوچه بپاشید
  کان «قصه ناگفته» همه خلق بداند
  تا خشم فروخفته دگر سربگشاید
  وین تیره شب آخر به سرآید

  ده شاخه گل سرخ بچینید
  با یاد شهیدان
  چون پرچم سرخی
  در رهگذر باد بگیرید
  تا باد مگر در گذر خویش
  این قصه جانسوز به هر گوشه رساند
  در گوش همه، فصلی از این قصه بخواند
  تا خشم، خروشی شده، خورشید برآید
  وین تیره شب آخر به سرآید

  ده شاخه گل سرخ بچینید ...

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۲ + ۵ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.