شماره ۲۶۱ ــ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

معرفی کتاب

صفحه «فیس‌بوک رسمی احسان طبری» *

ما یاری‌ کنندگان به صفحه رسمی احسان طبری، خواهیم کوشید تا این صفحه، منبعِ معتبر و مستندی باشد برای درج و نشر بی‌واسطه آثار نوشتاری، تصویری و صوتی منتشر‌شده و منتشر‌نشده زنده‌یاد احسان طبری.

معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست‌و‌یکم

یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، تبیین اشکال مسلط اِعمال سلطۀ سرمایه، در دوران نئولیبرال است. در طول یک قرنی که از رازگشایی تحول سرمایه‌داری رقابتی، به مرحلۀ امپریالیسم، توسط لنین می‌گذرد، اَشکال استثمار کشورهای پیرامونی و تحت سلطه، تغییرات زیادی کرده‌اند؛ بدون آن‌که محتوای غارت امپریالیستی تغییر کند. انتقال ثروت به‌شکل منابع طبیعی، کالاهای ساخته و یا نیم‌ساخته، از کشورهای فرودست به ممالک فرادست، یک جریان دائم از زمان پیدایش استعمار بوده است. انعطاف سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا‌استعماری و تشکیل کشورهای «آزاد» و حفظ توانایی کسب حداکثر سود، محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می‌دهد.

برچسب ها ( تگ): 

نگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

رفقای سازمان از هنگام شکل‌گیری نظریات انتقادی تورج حیدری بیگوند در داخل سازمان تا وقوع انشعاب و پس از آن، طبق رویۀ نانوشته‌ای نظریات اعضای گروه و ریشه‌های آنها و پیوندهای آنها با سازمان و دلایل شکل‌گیری را نادیده گرفتند، انکار کردند یا دربارۀ آن سکوت اختیار کردند. آنها توجه نکردند که تاریخ سازمان چریک‌های فدایی خلق بدون تاریخ گروه بزرگی از کادرهای آن ناقص است و تاریخی که بخش مهمی از موضوع تحقیق خود را حذف می‌کند «تاریخ» ‌نیست.

شماره هشتم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

فهرست مطالب

برچسب ها ( تگ): 

شماره هفتم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

حاوی ۳۷ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران ، هنر و ادبیات، یک بحث نظری، پیرامون تحولات افغانستان، امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، معرفی کتاب، یادمان

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.