شماره ۲۱۳ ــ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مقالات ویژه انقلاب اکتبر

مطمئناً این واقعیت که حزب کمونیست فدرال روسیه از برخی از تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی رهبری روسیه پشتیبانی می‌کند به این معنا نیست که از سیاست کلی و خط مشی اقتصادی آن حمایت می‌کند. ما متقاعد شده‌ایم که بحران روسیه حاصل تحریم‌های بین‌المللی و یا سقوط قیمت نفت در جهان نبوده است....

روسیه در آستانهٔ چرخشی سرنوشت‌ساز در تاریخ خود قرار گرفته است. سرمایه‌داری با فریب و زور به کشور برگردانده شد. این راه به قهقرا رفتن است که منجر به فاجعهٔ ملی و نابودی تمدن ما می‌گردد.
حزب کمونیست روسیهٔ فدراتیو، مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر علیه برقراری دوبارهٔ سرمایه‌داری، تخریب اتحاد شوروی...

تشکیل وسیع‌ترین کنگره حزب کمونیست روسیه فدراتیو، با حضور بیش از ۶۰۰ هیأت نمایندگی از سراسر روسیه که توسط کمیته‌های حزبی انتخاب شده بودند و همچنین حضور ۸۳ هیأت نمایندگی از احزاب کمونیستی، سوسیالیستی ، کارگری و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی از سراسر جهان در مسکو برگزار شد.
 گنادی زیوگانف دبیر اول...

جان رید را همه می‏شناسیم – او با نوشتن کتاب جاودانه اش به نام «ده روزی که دنیا را به لرزه درآورد» نه تنها انقلاب اکتبر روسیه را آن‌گونه که خود دیده و در آن شرکت کرده بود به جهانیان معرفی کرد بلکه نام خود را نیز به‌همراه این انقلاب بزرگ فسانه ساخت. نوشتن درباره زندگی یک قهرمان کار ساده‌ای نیست....

در هفتم نوامبر (مطابق با تقویم رسمی روسیه در آن زمان، ۲۵ اکتبر) سال ۱۹۱۷، انقلاب اکتبر با قیام مسلحانه و یورش به کاخ زمستانی (محل استقرار دولت موقت) و انتقال قدرت به شوراها در پتروگراد آغاز شد.
پس از چند روز انقلاب تمامی روسیه را در برگرفت.
رسانه‌‌‌‌های بورژوایی همانند تاریخ‌نویسان و...

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.