گورباچف، هموارکننده راه فروپاشی سوسیالیسم

گورباچف در پوشش «پروستریکا»، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست، به ادعای خود اصلاحاتی را در اتحاد جماهیر شوروی اعمال کرد، اما رفع کاستی‌ها در بوروکراسی اتحاد شوروی اینچنین نبود. گورباچف، مهم‌ترین دستیاران خود را که مسؤولیت‌های مهمی در حزب کمونیست شوروی داشتند و لاجرم همکار او در اداره کشور بودند، یکی پس از دیگری کنار زد.…

ادامهٔ مطلب

پرواز قهرمان پیکار بر ضد آپارتاید

باور نمی‌کند دل من مرگ خویش را
نه، نه، من این یقین را باور نمی‌کنم
تا همدم من است نفس‌های زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی‌کنم

……

بسیار گل که از کف من برده است باد
اما من غمین
گل‌های یاد کسی را پرپر نمی‌کنم
من مرگ هیچ عزیزی را
باور نمی‌کنم

(کسرایی)

نلسون ماندلا ۹۵ سال زیسته و چه زیستنی پرفراز و نشیب و باشکوه، ۲۷ سال در زندان و تبعید در جزیره روبن به سر برد، همه‌گونه سختی و تحقیر را تحمل کرد، طعم تلخ محرومیت‌های گوناگون را چشید ولی شیرینی باورمندی به آرمان بزرگش همچنان سرزنده و پاپدار نگهش داشت.…

ادامهٔ مطلب

مصاحبهٔ منتشر نشده‌ای از رفیق محمدعلی عمویی

مصاحبه‌گر: برخی علل شکست جنبش مارکسیستی در ایران را ناشی از محدودیت‌های سیاسی و قانونی از سوی حکومت‌ها ارزیابی می‌کنند اما جای این سؤال خالی است که شکست جنبش مارکسیستی در ایران تا چه حد به‌واسطهٔ بحران ایدئولوژیکی بوده که کمونیسم بین‌المللی را در خود فرو برده است؟

رفیق عمویی: کاش می‌توانستید مستقیماً با حزب تودهٔ ایران و دیگر جریانات چپ تماس گرفته و پاسخ را از آنان دریافت می‌کردید.…

ادامهٔ مطلب
1 2