نقدی بر مواضع «شورای هماهنگی راه سبز امید»

گرچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» و سایت «کلمه» پیگیرانه اخبار مربوط به رهبران در بند جنبش سبز را به اطلاع عموم می‌رسانند و مجدانه بر خواست آزادی آن‌ها تأکید می‌ورزند، اما در عرصه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تسلیم «هژمونی» اصلاح‌طلبان راست و میانه شده‌اند که در حال حاضر دست بالا را در مجموعه اصلاح‌طلبان دارند و در ائتلاف با «اعتدالیون» (طرفداران هاشمی ـ روحانی) و «اصول‌گرایان معتدل» عمل می‌کنند.

ادامهٔ مطلب

شرکت مردم در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ اشتباه بود؟

پس از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، انشقاق و دودستگی در میان اصلاح‌طلبان و طرفداران مهندس موسوی پدید آمد. «شورای هماهنگی راه سبز امید» که توسط رهبران جنبش سبز برای هدایت جنبش مردمی در شرایط دستگیری آن‌ها تشکیل شده بود، روز‌به‌روز به انفعال بیشتری دچار گردید. از سوی دیگر بخش بزرگ نیروهای سیاسی «اصلاح‌طلب» و همچنین برخی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، ادامه جنبش را به حمایت از دولت حسن روحانی محدود دانستند.…

ادامهٔ مطلب

شرکت در انتخابات: آری! اما براساس کدام ضرورت و با چه هدفی؟

مجلسی با ترکیب «ایده‌آل» در شرایط کنونی، یعنی اکثریت «اصلاح‌طلبان راست و میانه + اعدالیون طرفدار دولت + اصول‌گرایان میانه‌رو» گرچه عدم تعادل را در مجموعه حاکمیت تشدید می‌کند و این به‌معنای ایجاد فرصتی برای مبارزات اجتماعی مردم است، اما محلی برای مراجعه به آن برای برآورده کردن خواست‌های مردم نیست.

ادامهٔ مطلب