بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، عوامل اصلی فاجعه کنونی اقتصاد ایران

به‌دنبال پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و ملی شدن بانک‌ها توسط شورای انقلاب در ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸، سرمایه‌داری تجاری سنتی یکی از پایه‌های مهم خود را از دست داد. این قشر از بورژوازی، که در وجه غالب در چارچوب اقشار کوچک و متوسط سرمایه‌داری ایران قرار می‌گرفت، در روند انقلابی شرکت داشت و از شرکای حکومت انقلابی و دارای رابطه تاریخی با روحانیون بود.…

ادامهٔ مطلب

دفاع مجدد آقای خامنه‌ای از خصوصی‌سازی

علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود، از‌جمله در دیدار با دانشجویان عدالت‌خواه، صریحاً از خصوصی‌سازی‌ها و حذف اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴» دفاع نموده و گفته است که «این کار ناگهان انجام نگرفت.» بلکه، «با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعت‌ها بحث کردن» صورت گرفته است.…

ادامهٔ مطلب

انتخابات تشکل اولیگارش‌ها

در هفته‌های آینده انتخابات اطاق بازرگانی، صنایع, معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسمی بخش خصوصی برگزار می‌شود. اطاق بازرگانی، نه‌تنها ارگان سرمایه‌داری ایران محسوب می‌شود، بلکه در اغلب نهادهای دولتی و حاکمیتی که با مسایل مربوط به اقتصاد کشور سروکار دارند، نمایندهٔ رسمی دارد.

نمایندگان اطاق بازرگانی در شورایعالی بورس، شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت فنی، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و صنعتی، هیأت عالی مقررات‌زدایی، شورای عالی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا ــ سرمایه‌داران ایران خود در این زمینه متهم‌اند ــ، کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و … حضور دارند و از این طریق سیاست‌گذاری و یا بر سیاست‌های مختلف اعمال نفوذ می‌کنند.…

ادامهٔ مطلب