شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

بهادر

انتقاد از تحریریهٔ «مهر»: انتشار برخی اسناد مضر است!

نظر زیر از طرف رفیق عزیزی با نام «بهادر» بهدست ما رسیده است که عیناً به اطلاع خوانندگان «مهر» میرسانیم.

تیتر بالا از تحریریه است.

«رفقای عزیز سردبیری «مهر»!   

قبل از هر چیز میخواهم همدلی عمیق خود را با هدفی که در پیش گرفتهاید، یعنی وحدت اصولی تودهایها در حزب تودهٔ ایران، بیان و برایتان آرزوی موفقیت کنم. اما در مورد بیان تاریخچه، نکاتی بهنظرم میرسد که مایلام با شما و سایر رفقایی که دل در گرو وحدت حزب دارند، در میان بگذارم.

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.