شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بهروز مطلب‌زاده

اشک شاعر …

مدت زیادی نبود که دوباره به مینسک بازگشته بودم. دراین چند سالی که از مینسک و جمع ایرانیان ساختمان شماره ۴ («دم چیتری») دوربوده‌ام، همه چیز کمابیش همان‌گونه است که پیش ازاین بوده است. به دیگر سخن، هم‌چنان شاهد روابط و مناسبات ناسالم درون حزبی، صف‌آرایی‌های کاذب، یارگیری‌ها و دشمن‌انگاری‌ها، فرمانبری‌ها و سرکشی‌های تازه به تازه و سرکوب مخالفان و منتقدین درون حزبی هستیم.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.