شماره ۲۲۱ ــ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

بهمن آزاد

آیا سرمایه‌داری از پیامدهای پاندمی کووید ـ ۱۹ جان به‌در خواهد برد؟

در واقع، پاندمی کووید ـ ۱۹ پاشنهٔ آشیل سرمایه‌داری را در سراسر جهان به‌نمایش گذاشته است ـــ عدم توانایی آن در تحقق و تأمین نیازهای مادی و عینی مردم. حال سؤال این است كه آیا توده‌های رادیکالیزه شدهٔ مردم قادر خواهند بود از فرصتی كه تاریخ اکنون به آنها داده است برای ایجاد تغییرات اساسی بنیادی استفاده كنند یا این كه بار دیگر اجازه خواهند داد قول‌های اصلاح و بهبود سرمایه‌داری آنها را گمراه کند و به انفعال بکشاند؟
 
 
 

برچسب ها ( تگ): 

مارکسیسم، علم و مبارزهٔ طبقاتی

توضیح تحریریه سایت «۱۰ مهر»: در سایت «نوید نو»، شماره ۱۰۳۷ (۱۱ اسفند ۱۳۹۸) مقاله‌ای تحت عنوان «در جستجوی بدیل: بازگشت به دیالکتیک انقلابی» * به‌قلم کسرا فروهی منتشر شده است. نویسنده در مقاله خویش به برخی مقولات نظری می‌پردازد که برای درک دقیق‌تر و صحیح‌تر مضمون این مفاهیم، خوانندگان سایت «۱۰ مهر» را به مطالعه مقاله زیر دعوت می‌کنیم.
 
 
 

برچسب ها ( تگ): 

نبرد قهرمانانه، شکست تلخ: علل و عوامل برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی (بخش پایانی)

بهمن آزاد (مرداد ۱۳۷۵) ـــ

بخش پنجم: حزب تودهٔ ایران، مارکسیسم ــ لنینیسم، و سوسیالیسم

۱- دفاع از مارکسیسم ــ لنینیسم و سوسیالیسم به بهای جان

برچسب ها ( تگ): 

نبرد قهرمانانه، شکست تلخ: علل و عوامل برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی (۵)

بهمن آزاد (مرداد ۱۳۷۵) ـــ

بخش چهارم: از بحران تا فروپاشی

۱- آغاز روند تحولات

برچسب ها ( تگ): 

نبرد قهرمانانه، شکست تلخ: علل و عوامل برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی (۴)

بهمن آزاد (مرداد ۱۳۷۵) ـــ

بخش سوم: عوامل ذهنی و داخلی مؤثر در بحران سوسیالیسم

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.