شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

بی‌نام آشنا

امیر اطیابی، مصاحبهٔ آقای آزادگر و ختم کلام

بینام آشنا ـــ

دوست عزیز امیر و دوستان عزیز «امیرها»،

نکات مورد اعتراض من در شیوه ارائه بحث «آنچه در حزب گذشت» در این سایت در سه نوشته قبلیام بسیار مشخص بیان شده بود:

۱ـ برای بررسی درباره یک فرایند تاریخی (در اینجا بهطور مشخص تجزیه و تضعیف حزب) میبایست متدولوژی مشخصی داشت. برای روشنتر شدن مسئله، چند نمونه ذکر میکنم:

برچسب ها ( تگ): 

دربارهٔ مصاحبه با آقای آزادگر: سایت مهر به کجا میرود؟

بینام آشنا ـــ

مصاحبه با آقای آزادگر مرا بسیار منقلب کرد. به دورانی برگشتم که در زیر شلاق بیشترین سؤالات در مغزم تکرار میشدند. از دلایل مصاحبهٔ رهبران رنجدیدهٔ حزب که در آن روزهای جهنمی اطلاعی از چند و چون آن نداشتیم،

از حیرت رفتار برادران پاسدار و جبهه ضدامپریالیستی امام که در رفتارشان با ما روی فاشیستها را سفید کردند و از بهت ضربهٔ فراگیری که به تشکیلات وارد شده بود، در آن لحظات قادر به تحلیل این همه سیاهی و نکبت نبودیم.

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.