شماره ۲۷۷ ــ یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

جلیل بوکانی

تصحیح یک اشتباه تاریخی در مصاحبه با رفیق دکتر آزاد (طاهر حکمت)

جلیل بوکانی ـــ

مصاحبهٔ دکتر آزاد، بهرغم مخالفت با ارزیابی ایشان از سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، به دلم نشست، چرا که

بیپیرایه و صادقانه بود. در عینحال لازم میدانم تا اشتباه تاریخی ایشان را در مورد دکتر قاسملو تصحیح کنم. رفیق آزاد در مصاحبه با سایت «مهر»، افشاگری حزب تودهٔ ایران دربارهٔ کمک مالی ناتو به دکتر قاسملو را که در روزنامهٔ ارگان حزب در سالهای فعالیت علنی پس از انقلاب منتشر شد، نادرست اعلام کرد. در این رابطه توجه به نکات زیر ضروری است.

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.