شماره ۲۶۱ ــ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

دانش و امید

شماره دوازدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

شماره ۱۲ نشریه «دانش و امید» ــ تیر ۱۴۰۱ ــ شامل ۳۵ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، چند نقد و بحث نظری، امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، نگاهی به برخی انتخابات در جهان و کتاب‌های تازه منتشر شد

برچسب ها ( تگ): 

شماره یازدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

شماره ۱۱ دوماه‌نامه «دانش و امید» علاوه بر دو یادداشت، حاوی ۳۲ مطلب در بخش‌های گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، نقد و بررسی مسأله اوکراین از زوایای گوناگون، و امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، است

برچسب ها ( تگ): 

شماره دهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

شماره دهم دو‌ماه‌نامه «دانش و مردم» ــ اسفند ۱۴۰۰ ــ با ۴۲ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، معرفی کتاب، چند بحث نظری، از رنج و رزم زنان، نه به جنگ با روسیه، امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، چشم‌انداز جهان و یادمان، منتشر شد.

برچسب ها ( تگ): 

شماره نهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

فهرست مطالب

برچسب ها ( تگ): 

شماره هشتم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

فهرست مطالب

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.