شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

دانش و امید

شماره شانزدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

دو‌ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی «دانش و امید»، شماره شانزدهم، اسفند ۱۴۰۱ با ۳۹ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، بحث نظری، امپریالیسم و چپ نو، از رنج و رزم زنان، امپریالیسم و ضدِ امپریالیسم، معرفی کتاب، و یادمان منتشر شد

برچسب ها ( تگ): 

شماره پانزدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

دو‌ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی «دانش و امید»، سال سوم، شماره پانزدهم، دی ۱۴۰۱ با ۲۹ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، بحث نظری، دو بررسی پیرامون انتخابات اخیر آمریکا، دو بررسی از واقعیت تحولات در چین، نظم نوین آمریکایی و نقش آلمان در آن، متحد و قوی علیه امپریالیسم، در چشم‌انداز جهان، منتشر شد.

برچسب ها ( تگ): 

شماره چهاردهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

شماره چهاردهم نشریه «دانش و امید»، شامل ۲۵ مطلب در بخش‌های: پرونده ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تاریخ، هنر، ادبیات، فرهنگ و سیاست، اقتصاد، محیط زیست؛ امپریالیسم و ضدِ‌امپریالیسم منتشر شد

برچسب ها ( تگ): 

شماره سیزدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

این شماره حاوی ۳۸ مطلب در بخش‌های «گفتارهایی درباره ایران»، «هنر و ادبیات»، «چند نقد و بحث نظری»، «دو بررسی تاریخی»، در ونزوئلا چه می‌گذرد»، «نگاهی دیگر به جمهوری خلق کره»، «امپریالیسم و ضدِ امپریالیسم در جهان» و «یادمان» است.

برچسب ها ( تگ): 

شماره دوازدهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

شماره ۱۲ نشریه «دانش و امید» ــ تیر ۱۴۰۱ ــ شامل ۳۵ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، چند نقد و بحث نظری، امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، نگاهی به برخی انتخابات در جهان و کتاب‌های تازه منتشر شد

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.