شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

دکتر رحیم احمدی

به‌یاد آن‌ که حرفه‌اش مهر ورزیدن به انسان‌ها بود

 

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

در غروب روز شنبه ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۵، به کوشش پر از مهر و دوستی تعدادی از رفقای زنده‌یاد دکتر رحیم احمدی که در ماه مه همین سال قلب مهربان و پر از عاطفه و عشقش، از جوش و خروش همیشگی بازماند و برای همیشه آرمید، مراسمی‌ در بزرگداشت یاد و را‌هش در شهر اسن آلمان، برگزار گردید.

برچسب ها ( تگ): 

بدرود با رفیق دکتر رحیم احمدی

Dr.Ahmadi

 

داغ‌ها در سینه داریم از غم یاران و باز 

برچسب ها ( تگ): 

وداع با رفیق دکتر رحیم احمدی

Dr.R.Ahmadi

 

برچسب ها ( تگ): 

نامه یک رفیق پیر به نسل جوان توده‌ای: من هنوز در خانه خود جایی دارم

بسیاری مرا بنام توده‌ای می‌شناسند اعم از رفقای توده‌ای و یا دیگران. این مسئله بزرگ‌ترین افتخار زندگی من بوده است.

پس از سکوت طولانی و نگرانی از آنکه زندگی‌ام پایان یابد بدون آنکه حرفی زده باشم، براساس آموزش حزبم که همیشه به ما آموخته بود که باید با شجاعت بر خطاها انگشت گذاشت و اشتباهات را بیان کرد، حق خود می‌دانم که در این نامه نظراتم را بیان کنم و رفتار اعمال شده  در این سالهای اخیر  را محکوم کنم.

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.