شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

زمان

سخنی با رفقای سایت مهر

زمان ـــ

 رفقای سایت مهر

دستهای شما را رفیقانه میفشارم.

مشاهده و مطالعه مطالب، گزارشات و تحلیلهای سایت شما جزو برنامه مطالعه این تودهای سالخورده بوده و بیشک مانند هر مطالعه و کنکاشی ممکن است واکنشی انتقادی به همراه داشته باشد. امیدوارم آن را رفیقانه جدی تلقی کرده و در صورت لزوم پاسخ دهید.

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.