شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

فیلمی تاریخی از لغو قرارداد تقسیم ایران بین روسیه‌ و انگلیس توسط لنین

در کلیپ آمده است که در اوت ۱۹۰۷ میلادی مطابق ۱۲۸۶ خورشیدی قرارداد تقسیم ایران به دو حوزه نفوذ بین انگلیس و روسیه تزاری به مجلس ایران ارائه گردید و اگرچه توسط مجلس ایران رد شد ولی توسط ارتش آن دو کشور عملی گردید. ده سال بعد به دنبال انقلاب اکتبر شوروی، لنین در ۲۵ آذر ۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷ میلادی) طی اعلامیه خود از طرف حکومت شوروی، خطاب به مسلمانان روسیه و شرق و ایران، قرارداد تقسیم ایران به دو حوزه نفوذ را لغو کرد. این حرکت مردمی شوروی و رهبر آن لنین تأثیر مثبت زیادی بر مردم و روشنفکران ایران ایجاد کرد و مطالب و اشعاری توسط آنان نشر یافت. اظهار‌نظر ملک‌الشعرای بهار و شعر جالبی از عارف قزوینی که خطاب به لنین سروده شده، درکلیپ آمده است.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.