شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

مادرکشی

مستند مادرکشی، نگاهی آسيب‌شناسانه به وضعيت حکمرانی آب در ايران دارد. اين فیلم با رويکردی پژوهشی می‌کوشد ضمن به تصوير کشيدن مظاهر و نتايج بحران آب، علل مختلف به‌وجود آمدن اين بحران در ايران را بررسی کند.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.