معرفی کتاب: «روش جاکارتا»

نویسنده: م. نوری ــ

«وینسنت بِوینز»* روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ۲۰۱۷ به اندونزی رفت تا گزارشاتی از وقایع روز کشورهای جنوب شرقی آسیا برای «واشنگتن پست» تهیه کند. او پس از ورود به جاکارتا و پس از مدتی کوتاه متوجه شد که کودتای سال ۱۹۶۵ و فضای رعب و وحشت و اختناق پس از آن چنان زخمی عمیق بر پیکر جامعۀ اندونزی وارد کرده است که بدون شناخت ابعاد و زوایای پنهان آن واقعه درک شرایط روزِ جامعۀ اندونزی امکانپذیر نیست.

ادامهٔ مطلب