مقالات ویژه انقلاب اکتبر

Print Friendly, PDF & Email

*** تئوری لنینی انقلاب سوسیالیستی ـ بخش دوم  
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶
نویسنده: کازیکف، ایوان آندره‌یویچ، دکترای علوم فلسفی، پروفسور دانشکده سیاست‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو
برگرفته از: نشریه تئوریک «روشنگری سیاسی»، سال ۲۰۱۷، شماره ۳، از انتشارات حزب کمونیست فدراسیون روسیه

لنین شرایط عینی و ذهنی انجام انقلاب سوسیالیستی را بررسی می‌کند، چنین نتیجه می‌گیرد که این انقلاب در پرتو عمل قانون رشد ناموزون اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری که در دوران امپریالیسم قوت گرفته است، نمی‌تواند آنطور که بنیانگذاران مارکسیسم گمان می‌کردند، همزمان در همه کشورهای پیشرفته، رخ بدهد و این که این انقلاب به‌طور غیر‌همزمان از راه گسست حلقه‌های ضعیف در زنجیره امپریالیسم، روی خواهد داد.
ادامه را بخوانید

 

 

*** تئوری لنینی انقلاب سوسیالیستی ـ بخش نخست
تاریخ انتشار ۲۵ تیر ۱۳۹۶
نویسنده: کازیکف، ایوان آندره‌یویچ، دکترای علوم فلسفی، پروفسور دانشکده سیاست‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو
برگرفته از: نشریه تئوریک «روشنگری سیاسی»، سال ۲۰۱۷، شماره ۳، از انتشارات حزب کمونیست فدراسیون روسیه

لنین نشان داد که فرارسیدن دوران امپریالیستی سرمایه‌داری در عین‌حال در حکم پیشرفت پایه مادی ـ تکنیکی جامعه است و در حکم رشد نیروی مولده سرمایه‌داری جهانی است که چهارچوب تقسیمات ملی ـ دولتی را در‌می‌نوردد. «همه جهان در یک ارگانیسم اقتصادی در‌هم آمیخته شده است، همه جهان میان یک مشت دول بزرگ تقسیم شده است». پیوندها و مناسبات بین‌المللی و تقسیم کار جهانی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌اند. نیروهای مولده جهانی در دستان معدودی دولت‌های امپریالیستی و انحصارات جداگانه، متمرکز شده است. در دوران امپریالیستی، تولید چنان عظیم شد که آزادی رقابت جای خود را به انحصار داد و سرمایه‌داری رقابت آزاد به سرمایه‌داری با تسلط انحصار و هم‌پیوندی سرمایه مالی با سرمایه صنعتی انحصاری، گذر کرد.
ادامه را بخوانید

 

 

*** شوروی‌ستیزی و روس‌هراسی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
گزارش گنادی زوگانف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به سیزدهمین پلنوم (۲۵ ماه مارس ۲۰۱۷) مشترک کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی کنترل ـ تفتیش حزب کمونیست فدراسیون روسیه درباره وظایف حزب در زمینه تشدید مبارزه بر ضد شوروی‌ستیزی و روس‌هراسی
برگرفته از: سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

افشای «کیش شخصیت» و «آب شدن یخ»‌های خروشچفی، بر جهان‌بینی انسان شوروی ضربات محسوسی وارد کرد. این کارها به احیای ایدئولوژی سوداگرانه و کرنش در برابر دنیای سرمایه‌داری کمک کرد. از این زمان است که ضمن به‌وجود آمدن لایه با‌نفوذی از روشنفکران، شوروی‌ستیزی به همزیستی با روس‌هراسی می‌آغازد. دقیقاً این لایه اجتماعی است که بعدها به نیروی ضربت در فروپاشی اتحاد شوروی بدل شد. بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان ـ میهن‌پرستان و کمونیست‌ها ـ خطرات این پدیده را می‌دیدند.
ادامه را بخوانید

 

 

*** ستایش انقلاب افتخار‌آفرین اکتبر ۱۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: محمد بلعلی Mohamed Belaali‬
برگرفته از: لو گران سوار، ۲ مارس ۲۰۱۷‬

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به زحمتکشان و ستمدیدگان تمام دنیا راهی را که باید طی کنند نشان داد و نشان می‌دهد: راه انقلاب سوسیالیستی. زیرا آینده‌ای برای بشریت در سرمایه‌داری وجود ندارد. این نظام هر چه بیشتر در بحران فرو می‌رود، بیشتر برای انسان و طبیعت تهدید‌آمیز می‌شود: جنگ‌ها، تروریسم، آشفتگی در خاورمیانه، صعود نو‌فاشیسم در ایالات متحده و اروپا، فقر جهانی  و ثروت‌اندوزی یک اقلیت، تاراج طبیعت، رسوایی‌های فساد و ارتشاء عمومی ‌و غیره و غیره. ما را خیلی از «پایان تاریخ» فوکویاما دور می‌کند.
ادامه را بخوانید

 

 

***‌ ساختار اجتماعی روسیه معاصر
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۵
تحلیل تاریخی – جامعه‌شناسانه (ترجمه و تلخیص)
نویسنده: ال. ای. اول اشتینسکی
برگرفته از: مجله تئوریک «روشنگری سیاسی»، وابسته به حزب کمونیست فدراسیون روسیه، شماره ۴، سال ۲۰۱۶

مردم زحمتکش روسیه فقیرتر می‌شوند و در حال نابودی هستند. سرمایه‌داری پیرامونی در روسیه مانند آغاز قرن بیستم عدم قابلیت زیست خود را در سیستم جهانی سرمایه‌داری، نشان داده است. جنبش‌های اعتراضی افزایش می‌یابند. تنش‌های اجتماعی قوت می‌گیرند. هرچند اقدامات حکومتی و دستکاری روانشناسانه‌ی مردم مانع انفجار اجتماعی شده است، اما بحران اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
ادامه را بخوانید

 

 

*** «فروپاشی» اتحاد شوروی به‌هیچوجه «اجتناب‌ناپذیر» نبود
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
نویسنده: توماس كنی
مترجم: خسرو باقری
برگرفته از: شرق، شماره ۸۴۷، ۶ آذر ۱۳۸۵

فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ كه در پی فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ پیش آمد، برای من صرفاً یك انتقال نظام سیاسی نبود ضربه مهلك و طاقت‌فرسایی بود به كل نظام شناختی من به جهان. اطمینان دارم كه افراد بسیاری در جهان از جمله رفقای حاضر در این جلسه سخنرانی از زمره افرادی بودند كه ضربه سختی خوردند. تبلیغات رسانه‌های آمریكا و اروپا حاكی از آن بود كه فروپاشی شوروی یعنی بی‌اعتباری تمام اندیشه‌ها و تعهداتی كه من پس از مبارزه‌ای دردناك و طولانی و رها كردن خود از آموزش‌های دوران جوانی ذره به ذره به آن دست یافته بودم. انگار قانون جاذبه از كار افتاده بود. جهان‌بینی من دیگر قادر به تبیین و توضیح جهان نبود.
آنچه در پی می‌خوانید متن سخنرانی توماس كنی یكی از دو نویسنده كتاب «خیانت به سوسیالیسم» است كه در جمع اعضای حزب كمونیست ایرلند ایراد شده است. توماس كنی در این سخنرانی تلاش كرده است تا از دیدگاه خود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تبیین كند.
ادامه را بخوانید
 

 

 

*** نقد و بررسی کتاب خروشچف و فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴
نویسنده: راجر کران (Roger Keeran) ـ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵
برگرفته از: مارکسیسم ـ لنینیسم امروز

برای بسیاری از مارکسیست ـ لنینیست‌ها، هیچ مسأله‌ای سخت‌تر از مسأله ژوزف استالین نیست. درک این که چرا چنین است، راحت است. حدود نود سال، گفتمان سیاسی در غرب با حمله به استالین اشباع شده است. حملات کمابیش با کتاب‌های زیادی از لئون تروتسکی شروع شدند که استالین رابه خیانت به انقلاب متهم می‌کردند. بعد‌ها پس از جنگ جهانی دوم، استالینیسم جنگ سرد پیدا شد که از لحاظ فکری، توسط‌ هانا آرنت هدایت می‌شد و این ایده که استالین و هیتلر، دوقلوهای خبیثی بودند که امپراتوری توتالیتری را ایجاد کردند.
ادامه را بخوانید
 

 

 

*** درفش پیروزی بزرگ
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
سخنرانی گنادی زیوگانف، به‌مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم

مطمئناً این واقعیت که حزب کمونیست فدرال روسیه از برخی از تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی رهبری روسیه پشتیبانی می‌کند به این معنا نیست که از سیاست کلی و خط مشی اقتصادی آن حمایت می‌کند. ما متقاعد شده‌ایم که بحران روسیه حاصل تحریم‌های بین‌المللی و یا سقوط قیمت نفت در جهان نبوده است.[trans.gif] این بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های بلند مدت با هدف ارضای اشتهای لیبرال‌های الیگارشی مالی و صادرات منابع به هزینه توده‌های وسیع مردمی‌ است. فقط یک نمونه برجسته: مقامات روسی در ماه‌های اخیر نزدیک به ۲ تریلیون روبل به تقویت بانک‌ها اختصاص داده‌اند در مقایسه با حدود ۲۰ میلیارد روبل که به حمایت از صنایع تخصیص داده‌اند.
ادامه را بخوانید

 

 

***‌ برگرفته از برنامه حزب کمونیست روسیه فدراتیو ـ مصوب کنگره سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۸۷
برگردان: ر.ح. بازیار

روسیه در آستانهٔ چرخشی سرنوشت‌ساز در تاریخ خود قرار گرفته است. سرمایه‌داری با فریب و زور به کشور برگردانده شد. این راه به قهقرا رفتن است که منجر به فاجعهٔ ملی و نابودی تمدن ما می‌گردد.
حزب کمونیست روسیهٔ فدراتیو، مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر علیه برقراری دوبارهٔ سرمایه‌داری، تخریب اتحاد شوروی سوسیالیستی و نابودی حاکمیت شوراها به‌پیش برده است. حزب کمونیست روسیه تنها سازمان سیاسی است که پیگیرانه از حقوق زحمتکشان و منافع ملی کشور حمایت می‌کند. هدف استراتژیک حزب ـــ برقراری سوسیالیسم بازسازی شده ـــ سوسیالیسم قرن بیستم است.
حزب ما با مبنا قرار دادن آموزش مارکسیسم ـ لنینیسم و رشد خلاقانهٔ آن، در تعیین اهداف و وظایف برنامه‌ای، استراتژی و تاکتیک خود، بر تحلیل پراتیک اجتماعی، سیاسی، تجربه و دستاوردهای علوم و فرهنگ کشور و جهان اتکا دارد.
ادامه را بخوانید

 

 

*** گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه فدراتیو به کنگره سیزدهم حزب
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۸۷
برگردان: ر.ح.بازیار

 تشکیل وسیع‌ترین کنگره حزب کمونیست روسیه فدراتیو، با حضور بیش از ۶۰۰ هیأت نمایندگی از سراسر روسیه که توسط کمیته‌های حزبی انتخاب شده بودند و همچنین حضور ۸۳ هیأت نمایندگی از احزاب کمونیستی، سوسیالیستی ، کارگری و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی از سراسر جهان در مسکو برگزار شد.
 گنادی زیوگانف دبیر اول حزب، گزارش هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه فدراتیو را به کنگره ارائه داد.
ادامه را بخوانید

 

 

*** مرد رویاها؛ زندگی‌نامه جان رید
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۸۷
معرفی کتاب
نوشته : رابرت روزنستون

برگردان به فارسی : مرتضی کلانتریان، نشر چشمه، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، در ۷۱۵ صفحه
جان رید را همه می‏شناسیم – او با نوشتن کتاب جاودانه اش به نام «ده روزی که دنیا را به لرزه درآورد» نه تنها انقلاب اکتبر روسیه را آن‌گونه که خود دیده و در آن شرکت کرده بود به جهانیان معرفی کرد بلکه نام خود را نیز به‌همراه این انقلاب بزرگ فسانه ساخت. نوشتن درباره زندگی یک قهرمان کار ساده‌ای نیست. جان رید روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده اوایل سده بیستم میلادی زندگی سی و ساله خود را تقریباً کاملاً در اختیار ایده‌آل خود قرار داد. زندگی‏نامه وی شرح حال مردی است که در ابتدا تصور کاملاً محدودی درباره انسان و زندگی داشت. توفان‏هایی که او در آن شرکت کرد در تغییر و تحول اندیشه وی درباره انسان و سرنوشت وی نقشی اساسی ایفا کرد و این اندیشه را ارتقا داد.
ادامه را بخوانید

 

 

*** اکتبر سرخ
تم آموزشی: انقلاب، لوکوموتیو تاریخ ـ نقش انقلاب اکتبر
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۸۶
منبح: عصر ما، ارگان حزب کمونیست آلمان، ۲ نوامبر ۲۰۰۷

در هفتم نوامبر (مطابق با تقویم رسمی روسیه در آن زمان، ۲۵ اکتبر) سال ۱۹۱۷، انقلاب اکتبر با قیام مسلحانه و یورش به کاخ زمستانی (محل استقرار دولت موقت) و انتقال قدرت به شوراها در پتروگراد آغاز شد.
پس از چند روز انقلاب تمامی روسیه را در برگرفت.
رسانه‌‌‌‌های بورژوایی همانند تاریخ‌نویسان و سیاستمداران بورژوا، امروز همچنان مانند گذشته مدعی هستند که انقلاب اکتبر توطئه جنایتکارانه بلشویک‌ها بود. چرا که به باور اینان، دولت قانونی موقت توسط یک کودتا سرنگون گردیده است.
ادامه را بخوانید