شماره ۲۱۶ ــ ۲۹ مهر ۱۴۰۰

سایر کتاب‌ها

استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد دوم
نویسنده: دومنیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری


http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۶۰۱۱۳۹۶/۲۵۶۳

 
 

استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد نخست
نویسنده: دومینیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۶۰۱۱۳۹۶/۲۵۶۲

 
 

استالین و مسایل معاصر
نویسنده: گنادی زوگانف
مترجم: ابراهیم شیری
ویراستار: حسن بابایی

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۳۰۸۱۳۹۵/۲۰۰۰

 
 

دُن آرام ـ جلد چهارم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذی
ن

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۲۰۴۱۳۹۵/۱۸۰۸

 
 
 
دُن آرام ـ جلد سوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۱۷۰۳۱۳۹۵/۱۷۳۷

 
 

دُن آرام ـ جلد دوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۱۰۳۱۳۹۵/۱۶۸۸

 
 

دُن آرام ـ جلد اول
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۱۸۰۲۱۳۹۵/۱۶۱۸

 
 

خیانت به سوسیالیسم: پس‌پرده فروپاشی اتحاد شوروی
نویسنده: روجر کیران ـ توماس کنی
مترجم: محمدعلی عمویی

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۶۰۲۲۰۱۶/۱۳۷۵

 
 

مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ
نویسنده: بهمن آزاد


http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۶۰۲۲۰۱۶/۱۳۳۷
 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.