بیانیهٔ پایانی نشست احزاب کمونیست عرب دربارهٔ فلسطین در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

احزاب کمونیست کشورهای عربی (حزب کمونیست اردن، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست لبنان، حزب خلق فلسطین، حزب کمونیست مصر، حزب کمونیست متحد سوریه، حزب کمونیست سودان، جنبش مترقی کویت، حزب ترقی و سوسیالیسم در مراکش، تریبون مترقی بحرین) در روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ تشکیل جلسه دادند.

در این نشست در رابطه با تجاوزات خونین و همه‌جانبهٔ رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین در اراضی فلسطین اشغالی. به‌ویژه جنایات نسل‌کشی در نوار محاصره‌شده غزه، اهداف این تجاوز، از جمله طرح آوارگی فلسطینیان و تلاش برای سرکوب و نابودی آرمان ملی آنان، و همچنین تعیین تکلیف اقدام مشترک این احزاب به‌منظور ادامهٔ رسیدگی به مخاطرات جدی کنونی برای نابودی آرمان فلسطین، تهدید امنیت و تمامیت منطقه و ملت‌های عرب، و چالش‌های بزرگ موجود منتج از آن، به بحث و تبادل نظر پرداخت.

نشست احزاب کمونیست کشورهای عربی از مقاومت قهرمانانه در تمامی اراضی فلسطین اشغالی و استواری افسانه‌ای نوار غزه در برابر تجاوزات و جنگ خانمانسوز بی‌سابقه‌ای که فلسطینی‌ها در آن به‌سر می‌برند، ادای احترام و قدردانی کرد؛ جنگی که از هفتم مهرماه گذشته تاکنون بیش از ۲۰ هزار شهید که بیشتر آنها زن و کودک بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند.

در این نشست، بر حق مشروع مردم فلسطین و نیروهای ملی آنها برای مقاومت در برابر اشغالگری و باندهای شهرک‌نشین و توسل به همهٔ اشکال مبارزه، اعم از مقاومت مردمی و مسلحانه، برای مهار تجاوز، پایان دادن به اشغال، و نابودی کامل حقوق ملی و حقوق بشر که مهمترین آنها حق آزادسازی میهن، حق بازگشت، حق تعیین سرنوشت و ایجاد یک کشور مستقل ملی با پایتختی اورشلیم است، تأکید شد.

در این نشست همچنین از جنبش‌ها و فعالیت‌های اعتراضی گسترده عربی و بین‌المللی، خشم گستردهٔ مردم از تجاوزات و جنایات فجیع رژیم اشغالگر صهیونیستی، و همبستگی بی‌سابقه در سراسر جهان با مبارزات مردم فلسطین و حقوق مشروع، عادلانه و ملی آن استقبال شد، و از نقش نیروهای کمونیست، چپ، و مترقی در این جنبش‌های اعتراضی و همبستگی تقدیرگردید.

احزاب کمونیست کشورهای عربی شرکت‌کننده در این اجلاس، پس از بحثی گسترده و عمیق، به‌اتفاق آرا موارد زیر را تأیید کردند:

سکوت جامعهٔ جهانی در قبال تجاوزات صهیونیستی ـ آمریکایی به ملت فلسطین، نسل‌کشی و جنایات جنگی متعددی که مرتکب شده و می‌شوند، و همچنین ناتوانی کامل آن در انجام مسؤولیت‌ها و اتخاذ تدابیر عملی و اقدامات مشخص برای مقابله با این تجاوز و پیامدهای آن، که نقض فاحش و آشکار کلیه قوانین و منشورهای بین‌المللی است، و ناتوانی آن در کمک و نجات غیرنظامیان فلسطینی، همیشه عاملی بوده و خواهد بود برای تشویق آمریکا و متحدش، یعنی رژیم اشغالگر صهیونیستی، برای اشغال شهرک‌ها، جایگزینی، و نژادپرستی ـــ و پوششی برای همهٔ این‌ها و ادامهٔ تجاوزات و جنایات وحشتناک خود.

این علاوه بر وضعیت مستمر ناتوانی رسمی اعراب (و همدستی) است که مانع از اتخاذ موضع یکپارچهٔ عربی می‌شود، و تا آنجا پیش می‌رود که مانع پرداختن به ابعاد تجاوزات و کشتارهایی که مردم فلسطین در معرض آن قرار داشته و دارند، و خطرات برای آرمان ملی آنها و امنیت و حاکمیت کشورهای عربی، حتی در حد ارائهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ کافی به قربانیان تجاوز در نوار غزه و اطمینان از تحویل آن به آنها، می‌شود.

در این زمینه، نشست همخوانی و یکی‌انگاریِ برخی رژیم‌های سیاسی با نیروهای متجاوز صهیونیستی ـ آمریکایی و همکاری با متحدان نظامی آنها در منطقه را محکوم کرد.

تداوم اشغالگری صهیونیست‌ها و ادامهٔ جنایات آنها علیه مردم فلسطین با حمایت امپریالیسم آمریکا، ناتو، و نیروهای مرتجع عرب، ریشهٔ درد و رنج ملت فلسطین و ملت‌های منطقه و مشکلات آن، و منشأ ناامنی و بی‌‌ثباتی در درون آنهاست. در نتیجه، درگیری‌ها ادامه می‌یابد، مردم از زندگی در صلح باز می‌مانند و همچنان در معرض خطر سقوط در مارپیچ جنگ همه‌جانبه خواهند ماند.

جامعهٔ بین‌المللی (که با شورای امنیت، سازمان ملل متحد و سازمان‌ها و آژانس‌های آن نمایندگی می‌شود) باید مسؤولیت‌های واقعی خود را به‌گونه‌ای مشخص برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، که مهمترین آن‌ها «چهارمین کنوانسیون ژنو برای حمایت از غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی و در زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه» است، و همچنین تضمین حقوق مردم فلسطین را بر عهده بگیرد.

همچنین، از برخی از کشورهای دوست تاریخی ما خواسته می‌شود تا از موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای مداخله و اعمال حداکثر فشار بین‌المللی در راه مهار اقدامات اشغالگران صهیونیستی و حمایت از حقوق مشروع ملی و انسانی مردم فلسطین استفادهٔ مؤثرتر کنند.

بر این اساس، نشست احزاب کمونیست کشورهای عربی از شورای امنیت و همهٔ نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی، و همچنین از همهٔ کشورهایی که دوست مردم ما و حامی صلح و امنیت بین‌المللی هستند، خواستار مداخله فوری و شروع به استفاده از موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همهٔ ظرفیت‌های خود برای تسریع اقدامات و فشارها در جهت مهار تجاوزات صهیونیستی ـ فاشیستی علیه ملت فلسطین، آتش‌بس جامع و دائمی، رفع کامل محاصرهٔ نوار غزه، و تضمین رسیدن تدارکات، نیازها و کمک‌های امدادی به آن می‌شود. همچنین باید به اقدامات تروریستی و نژادپرستانهٔ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانهٔ آن، و تهدیدهای مداوم آن علیه امنیت، توانایی‌ها و حاکمیت ملی ملت‌ها و دولت‌های منطقه عربی، از جمله حملات نظامی مکرر به کشورهای عرب سوریه و لبنان، پایان داد.

این نشست همچنین خطاب به عموم هواداران احزاب کمونیست و چپ، نیروهای مترقی و دموکراتیک، مردم، جنبش‌های همبستگی، حامیان آزادی ملی و همهٔ معتقدان به ارزش‌های آزادی و عدالت، و مردم آزاده در سراسر جهان، خواستار لزوم تداوم حضور در خیابان‌ها و میادین، گسترش و تشدید جنبش‌های اعتراضی از هر طریق ممکن، تحت فشار قرار دادن دولت‌های کشورهای خود و جامعهٔ جهانی، و سازماندهی بسیج مردمی برای مبارزه با اشغالگری و تجاوزات صهیونیستی است.

احزاب کمونیست کشورهای عربی شرکت‌کننده در این نشست سپس بر وظایف فوری کار و مبارزه مشترک خود در راستای اولویت‌های فعلی زیر تأکید کردند:

نخست: تلاش برای گسترش و تشدید رسمی و عمومی جنبش سیاسی و مبارزاتی، با استفاده از همهٔ ابزارها و اَشکال ممکن، به‌منظور اعمال فشار در همهٔ سطوح ـــ در منطقه و همه کشورهای جهان ـــ برای سرعت بخشیدن به:

الف) مقابله و مهار تجاوزات جنگی صهیونیستی ـ آمریکایی به ملت فلسطین و کارزار نسل‌کشی که در معرض آن قرار دارد، و خنثی کردن اهداف آن و الزام رژیم اشغالگر صهیونیستی به آتش‌بس دائمی و فراگیر.

ب) شکستن محاصرهٔ تحمیل شده بر مردم فلسطین، به‌ویژه بر نوار غزه، و اطمینان از تأمین امنیت ورود همهٔ کمک‌های بشردوستانه، کالاها و نیازهای اساسی برای نوار غزه و کلیهٔ نهادهای آن، و به‌طور کلی برای عموم فلسطینیان تحت محاصره.

ج) اقدام جهانی در راه افشای جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی که به سطح جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌رسد، پایان دادن به مصونیت آنها، درخواست از دادگاه بین‌المللی کیفری برای آغاز تحقیقات فوری در مورد این جنایات و پیگرد قانونی سران رژیم اشغالگر صهیونیستی و سران کشورهای حامی جنایات آن.

دوم: ارائه انواع حمایت‌های ملموس از ملت فلسطین و مقاومت دلیرانهٔ آنها از نظر سیاسی، اخلاقی، مادی، رسانه‌ای، فرهنگی، و دیگر انواع حمایت‌های ممکن، و تقویت روایت ملی فلسطین در برابر روایت صهیونیستی و ماشین دروغ‌سازی ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی ـ غربی در سراسر جهان … علاوه بر رسوخ مواضع گمراه‌کننده یا مبهم در محافل سیاسی، به‌ویژه در اروپای غربی و آمریکا.

سوم: گسترش و تشدید همهٔ اشکال همبستگی رسمی، مردمی و نهادی با ملت فلسطین در هر یک از کشورهای عربی، در سطح منطقه و جهان، و تلاش مستمر برای پیشبرد آرمان فلسطین و قرار دادن دستاوردهای ملی و انسانی مردم فلسطین در رأس برنامهٔ جلسات هماهنگی احزاب کمونیست، چپ و مترقی در تمامی سطوح جهان.

چهارم: تمام تلاش ممکن برای ایجاد فشار بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر در راه تحقق و تقویت وحدت ملی فلسطین بر اساس وحدت ملت فلسطین، استواری و مقاومت آنها در برابر اشغالگری و تعهد به دفاع کامل از حقوق ملی و انسانی آنها.

پنجم: تأکید مجدد بر حق مردم فلسطین برای مقاومت، آزادی میهن خود، و کسب و حفظ کلیهٔ حقوق ملی از جمله و قبل از همه: حق آنها در تعیین سرنوشت خود و ایجاد یک کشور مستقل و کاملاً فلسطینی با پایتختی اورشلیم، و بازگشت همهٔ آوارگان فلسطینی بر اساس قطعنامهٔ ۱۹۴ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸.
ششم: شروع به سازماندهی فعالیت‌های مختلف و اقدامات مبرم برای گسترش و تقویت تحریم همه‌جانبهٔ رژیم اشغالگر صهیونیستی و کلیه محصولات، نهادها و رسانه‌های آن در تمامی سطوح، خروج سرمایه‌گذاری‌ها از آن، و اعمال تحریم‌ها علیه آن به‌مثابه یک نهاد اشغالگر، شهرک‌ساز و تروریست.

هفتم: مخالفت با عادی‌سازی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و خواستار شدن لغو قراردادهای عادی‌سازی تحقیرآمیز با آن، نه‌تنها در رابطه با موضوع تجاوز و آتش‌بس، بلکه به‌طور دائم.

هشتم: این نشست گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه و هدف قرار دادن اراضی آنها را محکوم و بر حق آن‌ها برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی در شمال و شرق سوریه، بلندی‌های جولان، مزارع شبعا، و تپه‌های کفرشوبا در لبنان تأکید می‌نماید، و ادامهٔ تحریم‌های اقتصادی و محاصرهٔ ناعادلانهٔ مردم سوریه را محکوم می‌کند. همچنین، با محکوم کردن تمامی تلاش‌ها برای آواره کردن مردم فلسطین به مصر و اردن، خواستار رسیدگی به این پروژهٔ خطرناک جنایتکارانه است.

نهم: در این نشست، بر لزوم پیگیری بازده‌ها و یافته‌های آن، عملی ساختن آن‌ها، ادامهٔ هماهنگی میان طرفین، و پیگیری وظایف عملی فوری در رابطه با موضوعات مطروحه، با اولویت مشترک مندرج در این بیانیه، تأکید شد.

احزاب کمونیست کشورهای عربی
۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *