بیانیه حزب کمونیست اوکراین پیرامون اقدام غیرقانونی دولت اوکراین

Print Friendly, PDF & Email

به‌رغم تمهیدات غیرقانونی دولت اوکراین، حزب کمونیست اوکراین از منافع هواداران حزب دفاع خواهد کرد و در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ شرکت خواهد جست.

 

در ماه اکتبر ۲۰۱۵، انتخابات محلی در اوکراین برگزار خواهد شد.

در تاریخ ۲۴ ماه ژوئیه سالِ جاری، به‌موجب فرمانی که به امضای وزیر دادگستری رسیده بود، امکان شرکت در انتخابات پیشاروی از حزب کمونیست اوکراین سلب گردید.

امضای این فرمان بدان معناست که مردم اوکراین قادر به حمایت از ایده‌های چپ نخواهند بود.

حق آزادی انتخاب از مردم اوکراین سلب گردیده است؛ آنان آلترناتیوی در پیشِ روی نخواهند داشت و از این امکان برخوردار نخواهند بود تا نمایندگان خود را جهت مبارزه با سیاست‌های دولت دزد منش« پوروچنکو» به پارلمان بفرستند.

به‌رغم تبلیغات جنون‌آمیز دولت جنگ‌طلب حاکم، ایده‌های صلح‌طلبانه در میان مردم اوکراین از تفوق و برتری مطلق برخوردارست.

حزب کمونیست اوکراین خواهان پایان جنگ و یافتن راهی صلح‌آمیز جهت خاتمه دادن به مناقشات در منطقه «دنباس» می‌باشد.

مردم به‌خوبی با رفقای ما آشنایی دارند و این رفقا در شماری از شهرها و بخش‌ها دارای نقش کلیدی هستند. آنان در بسیاری از انتخابات شهرداری‌ها از شانس پیروزی برخوردار می‌باشند.

این امر موجبات هراس دولت اوکراین را فراهم می‌آورد. از این‌رو آشکارا قانون را زیر پا می‌گذارد و حزب کمونیست اوکراین را از شرکت در انتخابات باز‌می‌دارد. در حالی‌که بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی، تنها به حکم دادگاه می‌توان یک حزب را غیرقانونی اعلام نمود.

به‌رغم تمهیدات غیرقانونی دولت اوکراین، حزب کمونیست اوکراین از منافع هواداران حزب دفاع خواهد کرد و در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ شرکت خواهد جست. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *