اسناد پانزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران

Print Friendly, PDF & Email

یک رشته مسایل عمده سیاسی و سازمانی در دستور کار پلنوم پانزدهم قرار داشت.
مهم‌رین آنها، تصویب نهایی برنامه و اساسنامه جدید حزب بود، که طرح آن از مدت‌ها پیش در میان ارگان‌ها، اعضا و هواداران حزب توده ایران وسیعاً‌ مورد بحث و مشورت قرار گرفته بود.
با تصویب برنامه و اساسنامه جدید حزب، پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی برپایه واقعیت تحولات و تغییرات جامعه ایران یکی از نیازمندی‌های مبرم سیاسی و سازمانی حزب ما را رفع نمود و بدین‌وسیله طبقه کارگر ایران و دیگر قشر‌های زحمت‌کش جامعه ما را به سلاح ایدئولوژیک سیاسی و سازمانی بُرایی، برای وحدت و یکپارچکی در صفوف خود و در مبارزات آینده مجهز ساخت و نیز هم‌چنان که در سند سیاسی مورد تأیید پلنوم پانزدهم تصریح شده است، تصویب برنامه حزب «خود نخستین گام مهم برای ایجاد زمینه عینی لازم برای گفت‌و‌گو میان سازمان‌ها و گروه‌های مختلفه ضدرژیم و نزدیک ساختن مواضع به‌منظور تنظیم برنامه و خط‌مشی مشترک» به‌شمار می‌رود.

مهم‌ترین اسناد پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به قرار زیرین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *