اعتصاب نفتگران (۳) ــ حمایت ۱۲ تشکل مستقل کارگری و معلمان

Print Friendly, PDF & Email

ایجاد سندیکاها و سایر تشکلات مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب‌پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می‌باشد.

 

 

از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

اعتصاب سراسری، متحد و نیرومند کارگران پروژه‌ای‌ و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی محصول مطالبات و ارادۀ مشترک آنها برای دستیابی به خواست‌هایشان، همچنین به میدان آمدن کارگران رسمی و اعلام پشتیبانی از خواست‌های مشترک همدیگر، همچون سیل خروشانی به راه افتاده و پرتوان ادامه دارد.

این اعتصاب بزرگ کارگری ناشی از شرایط بسیار بد محیط‌های کار در صنایع نفت و گاز و همچنین حقوق و دستمزد ناچیز می‌باشد که شرایط را برای کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در سراسر کشور بسیار غیرقابل تحمل کرده است، در عین حال بیانگر اتحاد و همبستگی این کارگران و نویدبخش اتحاد وسیع‌تر کارگران مزدی در کارخانه‌ها، معادن، کارگاه‌های ساختمانی، حمل و نقل، بندرها، کارکنان بخش‌های مختلف آموزش و بهداشت، کارگران شرکت‌های کشت و صنعت و غیره در دیگر مناطق است. این اتحاد و همبستگی الگویی برای همۀ کارگران است و در این نبرد طبقاتی، همه کارگران باید از حرکت وسیع، مستقل و ارادۀ راسخ کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری درس بگیرند.

بخشی از خواست‌های کارگران شاغل در صنایع  نفت و پتروشیمی مربوط به شرایط شغلی ویژۀ آنها و همچنین اعتراض به  شرکت‌های پیمانکاری‌ای است که استثمار کارگران را در این صنایع مضاعف کرده‌اند اما دیگر خواسته‌های کارگران اعتصابی خواست مشترک همۀ کارگران در سراسر کشور است مانند اینکه حداقل دستمزد نباید از ۱۲ میلیون تومان کمتر باشد، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، منع اخراج، حق اعتراض و اعتصاب، پرداخت به‌موقع مزدها، بهبود شرایط کار و محیط کار، برقراری استانداردهای لازم بهداشتی، ایمنی و غیره.

کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی!

همانگونه که شما به‌درستی متوجه شده‌اید برای مبارزه با شرکت‌های پیمانکاری، قراردادهای موقت و دستمزدهای ناچیز و  دیگر مطالبات‌مان بیش از هر چیز ما کارگران باید متحدانه و سراسری عمل کنیم و همچنین نیازمند به تشکل هستیم. تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما می‌توانیم قدمی برای دستیابی به‌سمت مطالبات‌مان برداریم. ما ضمن ابراز گرم‌ترین درودها و فشردن صمیمانۀ دستانتان، از تجارب شما در این اعتصاب برای پیشبرد بهتر مبارزات‌مان بهره خواهیم گرفت.

ایجاد سندیکاها و سایر تشکلات مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب‌پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می‌باشد.

ما از همۀ کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، خبرنگاران و از همۀ زنان و مردان زحمت‌کش و شرافتمند جامعه می‌خواهیم از این حرکت کارگری حق‌طلبانه پشتیبانی کنند و کارگران اعتصابی را برای دستیابی به خواست‌هایشان که خواست همۀ کارگران است، بی‌دریغ یاری نمایند.

پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق و خواست‌های بحق‌شان!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!
    ۶ تیر ۱٤٠٠

امضاها

۱ــ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 
۲ــ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳ــ گروه اتحاد بازنشستگان

۴ــ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۵ــ کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

۶ــ اتحاد بازنشستگان

۷ــ کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

۸ــ انجمن صنفی فرهنگیان کردستان / سقز و زیویه

۹ــ کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۰ــ کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۱۱ــ کانون صنفی معلمان تهران( در بیانیه‌ای مستقل)

۱۲ـــ انجمن صنفی فرهنگیان کردستان / مریوان (بیانیه مستقل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *