یک نظر

 • ش. ب. امید

  تحول بنیادین مناسبات تولیدی
  در مجموع هر دو بخش اولیه ارزیابی شما جامع و روشنگر بود، شاید به همین دلیل است که تحریریه کنونی نامه مردم نوک حمله علیه منتقدین را متوجه تارنگاشت مهر نموده.

  یکی از موضوعاتی که به عنوان کمبود در ارزیابی شما قابل دید است، عدم تامل کافی بر تغییرات بنیادین در مناسبات تولیدی است. ما در دوران کنونی شاهد گذار از مدل دولت سرمایه داری انحصاری به حاکمیت جهانی انحصارات هستیم. ابزار دولت ملی دیگر پاسخگوی خواسته ها و امیال سرمایه انحصاری و در راس آن، سرمایه انحصاری مالی نیست و نقش آن به تدریج کمرنگ میشود. وظیفه تامین منافع و حاکمیت انحصارات (که پیش از این نیز فراملی بودند) هر چه بیشتر در چارچوب ساختارها و مکانیسمهای جهانی شکل میگیرد. بدین لحاظ فوروم اقتصادی جهان و نشستهای سالانه داووس را باید پیشقراول روند این گذار محسوب داشت و به اسناد و تصمیمات اینان توجه ویژه نمود.

  در آینده نزدیک ما با یک نحول عظیم در مناسبات تولیدی در سطح جهان روبرو خواهیم بود. ژرفائی هوش مصنوعی، افزایش تولید کالاهای هوشمند، نسل پنجم و ششم پروتکلهای مخابراتی، اینترنتِ اشیا ، و دیگر تحولات در زیرساختهای فنی بازار، منادی استقلال تدریجی تولید صنعتی از نیروی کار انسانی است. بدین لحاظ، «اوراق سفید» فوروم اقتصادی جهان و سناریوی «بازچینی بزرگ» (Great Reset) نیاز به توجه و تحلیل ویژه از سوی هواداران سوسیالیسم علمی دارد.
  برای آنان که قادر به دیدن هستند، نبرد آخرین، رویارویی امپریالیسم جهانی با همه بشریت، در افق نزدیک نمودار گشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *