کمکی به درک بهتر از ضرورت‌های مبارزات امروز

Print Friendly, PDF & Email

«آنها که قبل از فرارسیدن و آماده شدن وضع انقلابی، دورنما و هدف غایی نهضت را به‌جای وظایف مبرم سیاسی قرار می‌دهند و تمایلات احساسی خویش را جانشین واقعیت اوضاع اجتماعی و سیاسی و تناسب واقعی نیروها می‌سازند، و یا می‌خواهند فقط به اتکاء پیشاهنگان به میدان مبارزهٔ قطعی بروند، نه‌تنها با شکست روبرو خواهند شد، بلکه با چنین اقدامات چپ‌روانه زیان‌های سنگینی به تمام جنبش انقلابی مردم ایران وارد خواهند ساخت.»

ـــ رفیق فقید ایرج اسکندری، «طرح برنامهٔ نوین و پایه‌های علمی خط مشی حزب تودهٔ ایران»، «دنیا»، دورهٔ دوم، سال چهاردهم، شماره اول، سال ۱۳۵۲

هیأت تحریریهٔ سایت «۱۰ مهر» بر آن شده است تا در رابطه با مسایل گرهی مشی سیاسی در شرایط کنونی میهن ما، میزگردهایی با شرکت بعضی از رفقا و دوستان صاحب‌نظر با اندیشه‌های چپ، و همچنین برخی از اعضای تحریریهٔ سایت برگزار کند. هدف از برگزاری این میزگردها، تبادل نظر در مورد اهداف استراتژیک و خط مشی تاکتیکی مناسب برای این مرحله از انقلاب در چارچوب اوضاع خطرناک بین‌المللی، به‌ویژه در مورد شعار «سرنگونی» یا «گذار» از جمهوری اسلامی یا شعارهایی با مضمون مشابه است که از سوی چندی از نیروهای چپ ایران مطرح و پیگیری می‌شود. تلاش ما در این میزگردها این است که درستی یا نادرستی شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را در شرایط حاضر مورد بررسی قرار دهیم، و در صورت توافق بر سر نادرستی آن، بکوشیم اشکال مناسب مبارزهٔ انقلابی را در چارچوب وضعیت موجود بیابیم.

در راستای دستیابی به این هدف، مفید دانستیم که مقالهٔ رفیق فقید ایرج اسکندری را، که در توضیح مفاهیم استراتژی و تاکتیک، برنامهٔ استراتژیک، و خط مشی و شعارهای تاکتیکی هر مرحله از مبارزه، در سال ۱۳۵۲ در «دنیا»، نشریهٔ تئوریک و سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، منتشر شده است، در اختیار خوانندگان سایت و بینندگان برنامه‌های میزگرد «۱۰ مهر» قرار دهیم. از دیدگاه ما، اصول مطرح شده در این مقاله، که در انطباق کامل با بنیادهای علمی جهان‌بینی مارکسیسم لنینیسم قرار دارند، همچنان راهنمای خوبی برای مبارزات امروز ما هستند.

برای مطالعه مقالهٔ رفیق فقید ایرج اسکندری به لینک زیر مراجعه کنید.

طرح برنامهٔ نوین و پایه‌های علمی خط مشی حزب تودهٔ ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *