سخنرانی پایانی «شی جین پینگ» در ۲۰‌مین کنگره حزب کمونیست چین

Print Friendly, PDF & Email

کنگره همچنین طرح متمم زیر را در اساسنامه حزب تصویب کرد: دستیابی تدریجی به رفاه عمومی ‌مردم، مساعدت به رشد و تکامل با کیفیت بالا، توسعه گسترده‌تر، کامل‌تر و جامع‌تر دموکراسی مردمی ‌در کل فرآیند، تبدیل ارتش مردمی‌ چین به یک نیروی نظامی ‌پیشرفته در سطح جهانی، که به‌طور جامع، واضح و تزلزل‌ناپذیر سیاست «یک دولت، دو نظام» را تحقق بخشد و با قاطعیت نیروهای جدایی‌طلب را که طرفدار به اصطلاح «استقلال تایوان» هستند، خنثی و مهار کند. توسعه ارزش‌های مشترک عموم بشری ــ صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی ــ همه اینها نیز در اساسنامه حزب گنجانده شد.

 

 

پکن، ۲۲ اکتبر ــ «شی جین پینگ» روز شنبه ضمن ایراد یک سخنرانی مهم پس از پایان دستور کار بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ، گفت: حزب کمونیست چین اعتماد کامل و قدرت کافی برای انجام معجزات نو و بزرگ‌تر در کارزاری نو به عصر نوین دارد. «شی جین پینگ» به شرکت‌کنندگان در نشست نهایی کنگره اعلام کرد که این کنگره دستیابی به وحدت ایدئولوژیک، تقویت اعتماد، تعیین جهت روشن و افزایش شور و اشتیاق مبارزه را ممکن کرد. وی اشاره کرد که: «این کنگره‌ای است که پرچم سوسیالیسم را با ویژگی‌های چینی برافراشته است، کنگره‌ای برای اتحاد نیروها، همبستگی و حرکت شجاعانه به پیش.» کنگره قطعنامه‌ای را در مورد گزارش نوردهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، قطعنامه‌ای در مورد گزارش کار کمیسیون مرکزی در زمینه بازرسی انضباطی اجلاس نوزدهم و قطعنامه‌ای در مورد اصلاحات در اساسنامه حزب تصویب کرد. در این کنگره تأکید شد که تثبیت موقعیت رفیق «شی جین پینگ» به‌عنوان هسته مرکزی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و در کل حزب، و تثبیت نظریات رهبری در مورد ایده‌های «شی جین پینگ» درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای یک دوره نوین و آغاز اجرا رستاخیز بزرگ ملت چین در یک «فرایند تاریخی برگشت‌ناپذیر تضمین کرد». در گزارش کمیته مرکزی ۱۹ حزب کمونیست چین به جهت‌گیری اشاره شده بود و رهنمودهایی برای توسعه بیشتر آرمان حزب و دولت در یک کارزار نو در عصر نو برای دستیابی به هدف تعیین‌شده برای صدمین سالگرد جمهوری خلق چین تصویب شده بود. «شی جین پینگ» ضمن نامیدن این گزارش به‌عنوان «سند برنامه مارکسیسم»، خاطرنشان کرد که این یک بیانیه و برنامه عمل سیاسی برای حزب ‌کمونیست‌ چین است که مردم چند ملیتی چین را در به‌دست آوردن پیروزی‌های جدید در امر سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی متحد و هدایت می‌کند.

وی گفت که در گزارش کار نوزدهمین کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین اهمیت بزرگ هدایت دگرگونی اجتماعی به کمک تحول انقلابی حزب را آشکار کرد و نشان‌دهنده عزم تزلزل‌ناپذیر حزب برای پیشبرد کار بهبود سبک حزب و ایجاد یک دستگاه فساد‌ناپذیر و همچنین مبارزه با فساد است. پیش‌نویس اساسنامه بازبینی‌شده حزب کمونیست چین که کنگره آن را تصویب کرد و تصمیم گرفت از تاریخ تصویب آن به اجرا درآید و دستاورد‌های حزب در عرصه نوآوری‌های تئوریکی، عملی و سازمانی را مجسم می‌کند. وی گفت که این پروژه مطالبات روشنی را در زمینه حمایت و تقویت رهبری همه‌جانبه حزب، پیشروی تزلزل‌ناپذیر و همه‌جانبه مدیریت سخت‌گیرانه درون حزبی، اجرا و بهبود ساختار حزبی، کمک به خودسازی انقلابی حزب مطرح کرد. کنگره به اتفاق آرا گنجاندن مفادی در مورد نتایج جدید توسعه ایده‌های «شی جین پینگ» در مورد سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در اساسنامه حزب برای دوران نوین از نوزدهمین کنگره حزب را تصویب می‌کند. در کنگره بیستم حزب، وظیفه اصلی حزب کمونیست چین در یک کارزار نو در عصر نوین به‌صورت زیر تعیین شد: پیشبرد همه‌جانبه امر بازسازی بزرگ ملت چین از طریق مدرنیزاسیون چینی. کنگره گنجاندن چنین مفادی را در اساسنامه حزب تأیید می‌کند. کنگره همچنین طرح متمم زیر را در اساسنامه حزب تصویب کرد: دستیابی تدریجی به رفاه عمومی ‌مردم، مساعدت به رشد و تکامل با کیفیت بالا، توسعه گسترده‌تر، کامل‌تر و جامع‌تر دموکراسی مردمی ‌در کل فرآیند، تبدیل ارتش مردمی‌ چین به یک نیروی نظامی ‌پیشرفته در سطح جهانی، که به‌طور جامع، واضح و تزلزل‌ناپذیر سیاست «یک دولت، دو نظام» را تحقق بخشد و با قاطعیت نیروهای جدایی‌طلب را که طرفدار به اصطلاح «استقلال تایوان» هستند، خنثی و مهار کند. توسعه ارزش‌های مشترک عموم بشری ــ صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی ــ همه اینها نیز در اساسنامه حزب گنجانده شد. تا آنجا که به کمیته مرکزی تازه انتخاب شده حزب کمونیست چین مربوط می‌شود «شی جین پینگ» خاطرنشان کرد که کمیته مرکزی جدید که به‌دلیل صفات شخصی عالی همه اعضایش، استقرار منظم و ساختار عقلانی آنها متمایز است، این کمیته پاسخگوی مقتضیات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و انتظارات کادرها و توده‌های مردم است و با وضعیت واقعی اعضای رهبری و صفوف کادرها مطابقت دارد.

وی تأکید کرد که کمیته مرکزی جدید قطعاً بر وظایف مهم تاریخی ساختمان همه‌جانبه یک دولت سوسیالیستی مدرن و پیشبرد همه‌جانبه روند بازسازی بزرگ ملت چین، ضمن متحد کردن و هدایت کل حزب و مردم چند ملیتی کشور فایق خواهد آمد. «شی جین پینگ» گفت: «ما مطمئن هستیم که تمام تصمیمات و برنامه‌های تصویب شده توسط کنگره بیستم حزب، و همچنین تمام نتایج آن، قطعاً نقش هدایت‌کننده و تضمین‌کننده بسیار مهمی‌ در ساختمان همه‌جانبه یک دولت مدرن سوسیالیستی، و “پیشبرد روند باز‌سازی بزرگ ملت چین و کسب پیروزی‌های جدید در امر سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی” را خواهد داشت». «شی جین پینگ» تأکید کرد که: «ما ناگزیریم هدف آغازین و ماموریتی که به ما سپرده شده را قاطعانه به‌خاطر بسپاریم، یک لحظه منافع اساسی دولت را فراموش نکنیم، بدون تردید و با قاطعیت به یاد داشته باشیم که “کشور یعنی مردم آن و مردم یعنی کشور هست”». در روزهای کار کنگره، کمیته‌های مرکزی همه احزاب دموکراتیک، انجمن صنعتگران و بازرگانان سراسر چین، شخصیت‌های همه ملیت‌ها و محافل مختلف با خطاب به کنگره تبریک گفتند. با افتتاح کنگره به این یا آن شکل به اقشار وسیع توده‌های مردم نیز تبریک گفته شد. بسیاری از احزاب و سازمان‌های سیاسی از کشورهای مختلف جهان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های تبریکی به کنگره ارسال کردند. «شی جین پینگ» گفت: هیأت رئیسه کنگره از همه آنها تشکر صمیمانه می‌کند. «شی جین پینگ» اشاره کرد که حزب کمونیست چین یک قرن مبارزه را پشت سر گذاشته و مسیری نو را برای دستیابی به یک هدف نوین در پیش گرفته است. «ما اطمینان کامل و قدرت کافی برای انجام معجزات جدید و بزرگ‌تر در کارزاری نو در عصر نوین را داریم که همه جهان را شگفت‌زده خواهد کرد». «شی جین پینگ» همه اعضای حزب را فراخواند که به‌طور تنگاتنگ پیرامون کمیته مرکزی حزب متحد شوند و پرچم بزرگ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی را برافراشته نگه دارند. وی گفت: «ما باید اعتماد تاریخی را تحکیم کنیم، ابتکار عمل تاریخی را بالا ببریم، شجاعانه مبارزه کنیم و پیروز شویم».«شی جین پینگ» از حزب خواست با از‌خود‌گذشتگی کار کند، به‌طور هدفمند برای آینده تلاش کند و مردم چند ملیتی کشور را در مبارزه خستگی‌ناپذیر برای اجرای اهداف و وظایف مصوب بیستمین کنگره حزب متحد و رهبری کنند.

* https://sovross.ru/articles/2334/58679

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *