عکسهایی از مراسم استقبال از بازگشت ناوچهٔ ربوده شدهٔ «تبرزین» به ایران

Print Friendly, PDF & Email

عکسهای زیر نشاندهندهٔ مراسم استقبال از بازگشت سه فروند از ناوچههای سریعالسیر موشک انداز از فرانسه به میهن است. در مسیر حرکت این ناوچهها از بندر شربورگ به ایران، تعدادی از افسران سابق نیروی دریایی، به فرماندهی دریاسالار سابق کمال حبیباللهی (آخرین فرمانده نیروی دریایی قبل از انقلاب) و با تبانی با فرمانده ناوچهٔ تبرزین، این ناوچه را در آبهای اسپانیا ربوده و با برافراشتن پرچم سه رنگ با علامت شیروخورشید، تبلیعات بینالمللی وسیعی را علیه جمهوری اسلامی آغاز میکنند.

با واکنش سریع نیروی دریایی ایران، و در همکاری تنگاتنگ با وزارت امور خارجه و بهویژه شخص آقای میرحسین موسوی وزیر امور خارجهٔ وقت، تیمی ویژه از کادرهای ورزیدهٔ نیروی دریایی برای بازپس گیری این ناوچه در آبهای مراکش، آمادهٔ حرکت میشود که اطلاع میرسد ربایندگان ناوچه آن را در فرانسه و در بندر مارسی به مقامات تحویل دادهاند.

ناخدا محمد حقیقت از سوی نیروی دریایی به فرانسه اعزام میگردد تا ناوچهٔ تبرزین را تحویل گرفته و با پیوستن به دو ناوچهٔ دیگر درخاک الجزایر، که در انتظار ورود ناوچهٔ سوم در بندر مرسیالکبیر آن کشور پهلو گرفته بودند، بهسوی آبهای میهن حرکت کنند. ورود این ناوچهها به سواحل ایران، در بندر چاه بهار و بندرعباس، با استقبال گرم مردم و پرسنل نیروی دریایی و بهویژه زندهیاد ناخدا افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی که در این زمینه نقش بسیار فعال و ویژهای را ایفا کرده بود، روبهرو گردید.

عکسهای پیوست گوشه‌هایی از این مراسم را نشان میدهد.

 

Navy-3B

 

Navy-4B

 

Navy-2B

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *