شکست عربستان سعودی در سوریه

Print Friendly, PDF & Email

نوشته: غالب کاندیل
منبع: http://neworientnews.com
۱۲ فوریه ۲۰۱۴  

در حالیکه فرآیند آشتیِ در حال گسترش در اطراف پایتخت، قدرت دولتی را به مناطق جنگزده توسط گروههای تکفیری باز میگرداند، گروههای اپوزیسیون در سوریه تحت شوک وارد شده در اثر پیشرفت ارتش عرب سوریه در شهر حلب، حومهٔ دمشق و شهرستان حمص قرار گرفتهاند. در این زمان، محافل اپوزیسیون در شبه جزیرهٔ عرب، دلایل فرمان سلطنتی را در مورد تروریستهای سعودی که در سوریه حضور دارند، توضیح میدهند.

محافل اپوزیسیون سعودی چنین افشاء کردند که از سوی ایالات متحده آمریکا هشداری به رژیم عربستان سعودی داده شده است که بر اساس آن حکومت سوریه مقادیر بسیار زیادی از مدارک و گزارش دربارهٔ مداخله سعودیها در پشتیبانی مستقیمشان از تروریسم در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردهاند. مسؤولان آمریکایی ریاض را آگاه کردهاند که روسیه میتواند با تکیه بر مدارک یاد شده، به خواست سوریه در اتخاذ تصمیم برای مجازات حکومتهایی که با پشتیبانی از تروریسم در کشورهای دیگر مداخله میکنند، پاسخ مثبت دهد. این محافل افزودند که واشنگتن نخواهد توانست مخالفت خود را با این اقدام ابراز کند زیرا مبارزه با تروریسم یک اولویت در سیاست رسمی ایالات متحده بهشمار میآید و هرگونه تلاش برای متوقف کردن آن میتواند نتایج زیر را در بر داشته باشد: (۱) وخیم شدن روابط با روسیه؛ (۲) تضعیف همکاریهای بینالمللی با سرویس اطلاعاتی آمریکا در مبارزه با تروریسم، که میتواند شبح حملات تروریستی را به خاک آمریکا بکشاند.

به دلایل ذکر شده، ایالات متحده از ریاض خواسته است اقدامات لازم را برای نشان دادن این که کشورشان در حال نبرد با تروریسم است، انجام دهد. این تصمیمها اقدامات آمریکا را برای احیاء نقش منطقهای عربستان سعودی تسهیل میکند و اجازه خواهد داد از بازتاب شکست آمریکا ـ عربستان سعودی در فرو پاشاندن حکومت سوریه، جلوگیری کند.

این فرمان سلطنتی با اطلاعیهٔ سفارت عربستان سعودی در آنکارا، که بر اساس آن، کشور آماده است به افراطیون سعودی مسلحی  که در سوریه میجنگند برای بازگشت به خانهشان یاری رساند، تکمیل شد.

فرمان سلطان عبدالله بن عبدالعزیز و اطلاعیهٔ سفارتش در ترکیه، اعتراف آشکاری است به حضور افسران و مربیان نظامی سعودی که از اعضای سازمان امنیت و گارد ملی کشور هستند. بشار الجعفر، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد از شمار بسیار بزرگی از زندانیان سعودی در دست سرویسهای دولتی سوریه خبر داد. بر اساس اطلاعات موثق، شمار آنان به ۸۰۰ نفر میرسد.

برخی از تحلیلگران بر این نظرند که فرمان سلطنتی، دستور بازگشت به کشور خطاب به نظامیان سعودی است که توسط خاندان سعودی برای جنگ در کنار گروههای تروریستی به سوریه رفته بودند و همچنین یک فراخوان به تکفیریها برای ادامهٔ مبارزه به جای بازگشت به کشور است که در آنجا ۳۰ سال زندان انتظارشان را میکشد.

در چنین چارچوبی است که عربستان سعودی در اواخر ماه مارس امسال، در انتظار بازدید باراک اوباما است. اطلاعات رسانهها و گزارشهای رسیده دربارهٔ این بازدید حاکی از آن است که هدف اصلی رئیس جمهوری آمریکا پس از شکست عربستان سعودی در سوریه باز توزیع مقامها در بطن رژیم است. منابع آمریکایی گفتهاند که مأموریتهای شاهزاده «بندر بن سلطان»، رئیس سرویس اطلاعات کشور و «سعودالفیصل»، وزیر امور خارجه، رسماً در حال به پایان رسیدن است. مذاکرات برای انتصابهای جدید در مقامهای کلیدی که نیاز به فرمانهای سلطنتی دارند بین ریاض و واشنگتن در جریان است. رسانههای آمریکایی خبر دادند که سلطان عبدالله بیشتر «عادل الجبیر»، سفیر عربستان در آمریکا را برای مقام ریاست سرویس اطلاعات در نظر دارد در حالیکه پسرش «عبدالعزیز بن عبدالله» را به جای سعودالفیصل منصوب خواهد نمود. پس از مرگ سلطان عبدالله، مبارزه در بطن خانوادهٔ حاکم بر پایهٔ درگیری برای جانشینی او تشدید شده و بر اساس نظر چندین کارشناس، میتواند تناقضات را از ژرفا به سطح بکشاند و موجب جنگ بین شاهزادگان نسل دوم گردد.

ناظران بر این عقیدهاند که نظر باراک اوباما برای باز توزیع مقامها در بطن خانواده سلطنتی بر اساس سفارشات سرویس اطلاعاتی آمریکا، تعیین کننده خواهد بود.

از این موضوع که بگذریم، کارشناسان تأیید میکنند که هدف از پیشنهاد آمریکا برای برگزاری یک نشست منطقهای در جنب کنفرانس ژنو دوم (پیشنهادی که به روسیه ارائه داده شده است)، کمک به عربستان سعودی برای فرار از نتایج مداخله در سوریه است. ایالات متحده پیشنهاد نشستی در سطح کارشناسان بین ایران، ترکیه، عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه را داده بود. ولی رد این پیشنهاد از سوی ایران، آمریکا را از امید به این که بتواند بهنوعی شکست عربستان سعودی را با سعی در پیش افتادن از تغییرات در زمین سوریه جذب کند، سرخورده کرد. بهویژه که هفتههای پیشرو آبستن بهثمر رسیدن پیروزیهای جدید ارتش عرب سوریه خواهد بود که تغییرات نوینی را در زمینه تعادل موجود بهسود آن بههمراه خواهد داشت. دیگر اعتراف جان کری، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، دربارهٔ تغییرات بهسود بشار اسد، کفایت نخواهد کرد. تغییرات نامبرده در جبهههای جنگ میروند تا زمینه انتخاب شدن اسد را برای یک دورهٔ جدید، که نخستین بار پس از تصویب قانون اساسی جدید خواهد بود، هموار کنند.

تفاوت میان اردوگاه برندگان که بیانگر ارادهٔ تودهها است و به آنچه که میخواهد آگاه است، و نماهای دستکاری شده توسط بیگانگان، که آمریکاییان، سعودیها و ترکها میکوشند با چسباندن بیهودهٔ آنها به یکدیگر از آنها مخاطب معتبری بسازند، زیاد است.

شکست سعودیها در سوریه ضربه تعیین کنندهای را به کشور ماسهها، که قبلا ًبهعلت بحران داخلی بهشدت به لرزه در آمده بود، خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *