رفیق آناهیتا راتبزاد درگذشت

Print Friendly, PDF & Email

منبع: سایت مشعل * ـ ۱۶ شهریور ۱۳۹۳  

  پیام تسلیت

  با دریغ و درد فراوان آگاهی یافتیم که دکتورس اناهیتا راتبزاد یکی از چهرههای ماندگار و از رهبران برجستهٔ جنبش ترقیخواهانهٔ کشور ما صبح امروز ۱۶ سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی مطابق ۷ سپتامبر ۲۰۱۴ نسبت بیماری که عاید حالش بود در سن ۸۳ سالهگی با زندهگی بدرود گفت.

زنده یاد دکتورس راتبزاد که نامش با جنبش دادخواهانهٔ میهن ما گره خورده است تمام زندهگی آگاهانهاش را وقف مبارزه در راه رهایی زنان و انسان زحمتکش کشور ما از بند نابرابریهای اجتماعی و بیعدالتیها سپری نموده و در این راه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید.

وی که در یک خانوادهٔ مبارز پرورش یافته بود از همان عنفوان جوانی با الهام از مبارزهٔ دادخواهانهٔ جنبش جهانی زنان و نهضت امانی در راه اعادهٔ حقوق و آزادیهای انسانی زنان کشور در روشنایی افکار مترقی عصر ما به مبارزه پرداخت.

جاودان نام راتبزاد که در ایجاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان سهم و نقش برازنده داشت، همگام با آن سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را بنیاد گذاشت. او چه از تربیون پارلمان، چه از طریق گردهماییها و چه هم دیدارهای گسترده با اقشار مختلف جامعه به دفاع از جایگاه باشکوه زنان در اجتماع پرداخت و در این راه مشکلات فراوانی را متقبل گردیده و از هیچ نوع تهدید و ارعاب از سوی نیروهای سیاه ارتجاعی و دشمنان ترقی، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نهراسید.

زنده یاد دکتورس راتبزاد در سالهای حاکمیت ح.د.خ.ا که عضویت دفترسیاسی کمیتهٔ مرکزی آن را داشت، در راستای دفاع و حمایت از زنان و تعیین سیاستهای حزب و حکومت در این عرصه همهٔ نیرو و تواناش را به خرج داد.

مشعل درگذشت رفیق دکتورس اناهیتا راتبزاد را یک ضایعهٔ بزرگ و جبرانناپذیر برای جامعهٔ ما پنداشته و به همهٔ اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همرزمان، زنان و مردان ترقیخواه کشور ما تسلیت گفته و خود را در این غم بزرگ شریک دانسته ، روان پاک وی را شاد میخواهد.

*  http: //mashal.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *