طرح جدید «تغییر رژیم» برای حمله به دمشق از جنوب

Print Friendly, PDF & Email

منبع: هفتهنامه لو گران سوار، نشریهٔ چپگرای فرانسه ـــ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ ـــ

تهاجم جدیدی به دمشق فعالانه در حال تدارک است. به نیروهای ضددولتی مانند «جبهه نصرت» وابسته به القاعده، در اردن آموزش داده میشود و آنها را مجهز میکنند. آنها هم اکنون در حال پیشروی بهسوی ولایت کونیترا در جنوب سوریه هستند (طرح مشابهی در بهار سال ۲۰۱۳ به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد ولی پس از چندی از آن دست کشیده شد).

ولایت کونیترا، نواری از سرزمین سوریه است که به موازات بلندیهای جولان (در اشغال اسرائیل) ادامه دارد و دارای مرزی با لبنان از سمت شمال غربی و مرزی با اردن از سمت جنوب است.

نیروهایی که در این عملیات شرکت میکنند عبارتند از: «جبهه انقلابی سوریه»، که از سوی ایالات متحده پشتیبانی میشود؛ «جبهه اسلامی»، که از سوی عربستان سعودی حمایت میشود؛ و «جبهه نصرت»، که بهتازگی کمکی به مبلغ ۲۰میلیون دلار از سوی قطر دریافت کرده است. این نیروها با گذر از «دعارا» در اردن و سپس با رفتن بهسوی شمال غربی در طول مرز اسرائیل، به داخل سوریه نفوذ کردهاند. این جنبش که طی حرکت خود بازرسان سازمان ملل را به گروگان گرفته بودند از پشتیبانی توپخانهٔ اسرائیل برخوردار شدند. توپخانهٔ اسرائیل حملات خود را متوجه نیروهای ارتش سوریه که میکوشیدند از حرکت نیروهای ضددولتی جلوگیری کنند، کرده بود. بدین ترتیب، تنها محل گذر در مرز بین سوریه و اسرائیل از این پس در دست نیروهای ضددولتی قرار گرفته است. ارتش اسرائیل همچنین به این نیروهای ضددولتی کمکهای پزشکی میدهد. سازمان ملل متحد تمام سربازان صلحش را که در طرف مرز سوریه با بلندیهای جولان مستقر شده بودند، جا به جا کرد.

اکنون دیگر نیروهای ضددولتی نواری از سرزمین سوریه را به درازای ۷۰ کیلومتر و پهنای ۵ کیلومتر در مرز جولان بین اردن و لبنان تحت کنترل خود دارند. این نوار احیاناً امکان نفوذ را در قلمرو حزبالله میدهد، اما هدف اصلی نیروهای ضددولتی حمله به دمشق از سمت جنوب است. ارتش سوریه برای بیرون راندن نیروهای ضددولتی از نوار یاد شده به مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد زیرا که با آتش توپخانه و پدافند ارتش اسرائیل روبهرو خواهد شد.

بر اساس اطلاعات رسیده، «جبهه نصرت» در حال ترک مواضع خود در ولایت حاما در شمال سوریه است. گردانهایش دوباره به ترکیه باز میگردند و از آنجا به اردن فرستاده خواهند شد تا برای تقویت «جبهه نصرت» به ولایت کونیترا اعزام شوند.

فتح سرزمین کونیترا که بخش اعظم آن کویری است سود زیادی در پی نخواهد داشت مگر اینکه در راستای حمله به دمشق از جناح جنوب آن باشد. این سرزمین تنها در حدود ۶۰ کیلومتر با پایتخت فاصله دارد. یک حملهٔ هوایی تنظیم شده علیه دو لشگری که بین ولایت کونیترا و دمشق مستقر شدهاند، راه پایتخت را برای آنان باز میکند. احتمالاً همین طرح حمله است که مبنای توافقهای آتشبسی را تشکیل میدهد که اخیراً بین ایالات متحده، «جبهه انقلابی سوریه» و داعش امضاء شده است. ارتش ایالات متحده که عملیات آمریکایی ـ عربی شورشهای سوریه را از پایتخت اردن رهبری میکند می تواند طراحی جنگ مشکوک با داعش را بهعنوان بهانهای برای آغاز حمله به ارتش سوریه که از جنوب دمشق محافظت میکند، بهکار ببرد. یک حملهٔ زمینی «جبهه نصرت» بههمراه حملات تنظیم شدهٔ هوایی از کونیترا صدمات بسیاری را به ارتش سوریه وارد خواهد کرد و امکان یورش نابود کنندهای را به دمشق ایجاد خواهد نمود.

آخرین تهدید باراک اوباما علیه دولت سوریه

باراک اوباما بر پیچیده بودن موقعیت تاکید ورزید و یادآوری کرد که امکان دارد بشار اسد به ارتش خود دستور دهد بر روی هواپیماهای آمریکایی که به فضای هوایی سوریه تجاوز کنند آتش بگشایند. باراک اوباما گفت اگر اسد جرأت چنین کاری را پیدا کند، او به نیرویهای خود دستور خواهد داد سیستم دفاع هوایی سوریه را نابود کنند. عملیاتی که بهنظر او از بمباران نیروهای داعش بهمراتب آسانتر خواهد بود، زیرا که محل استقرار سیستم دفاعی سوریه مشخصتر است. او افزود که چنین عملیاتی، سرنگونی اسد را در پی خواهد داشت.

تصمیم پر التهاب حمله به داعش میتواند فقط یک «ماسکیروکا»(*) باشد که برای پنهان کردن طرح تهاجمی تغییر رژیم در سوریه، زیر نقاب عملیات ضدتروریستی اعلام شده است. طرحی که با همکاری و حمایت «جبهه نصرت» القاعده در سوریه و با توافقهای صورت گرفته با داعش امکانپذیر گردیده است.

(*) واژه روسی بهمعنای هنر دادن ضداطلاعات نظامی                                                                                                                

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *