ائتلاف ضد داعش منتظر سقوط کوبانی و قتل عام است!

Print Friendly, PDF & Email

برگرفته از وبلاگ آینده ما ـــ
منبع: روزنامهٔ دنیای جوان ـــ
برگردان: رضا نافعی

پس از سه هفته محاصره، ارتش جنایتکار «کشور اسلامی» که ترکیه آنها را مسلح ساخته و مهمات در اختیار آنها گذاشته وارد بخشهایی از شهر روژاوا در شمال سوریه شد. مردم شهر با سلاحهای سبک در برابر نیروهای مهاجم که مجهز به تانک هستند بسختی مقاومت میکنند. بیم آن میرود که در صورت سقوط کوبانی، مردم باردیگر با کشتار و تجاوزات جنسی جهادگرایان روبرو شوند.

آمریکا افتخار میکند که ائتلافی مرکب از ۴۰ کشور علیه «کشور اسلامی» بر پا کرده است، اما ادعا میشود که این ائتلاف تاکنون نتوانسته طی هفتههایی که مردم شهری که برای زنده ماندن تا پای جان جنگیدهاند، شهری که در کنار مرز ترکیه قرار دارد، مهاجمین را عقب براند و محاصرهٔ شهر را بشکند!

اما همین ائتلاف مفتخر است که توانسته پالایشگاههای نفتی سوریه را که تحت کنترل داعش بوده بمباران کند! چگونه آنها توانستهاند پالایشگاهها را بمباران کنند اما نتوانستهاند به ۴۰ تانک جنگی داعش که بسوی کوبانی در حرکت بودند حمله کنند؟

مدافعان شهر میگویند ائتلاف به مناطق خالی از سکنه حمله میکند و نه به تانکها و نیروهای داعش. مدافعان شهر به کشورهای مؤتلف پیشنهاد کردهاند، نشانی دقیق هدفهایی را که باید مورد حمله قرار گیرند به آنها بدهند، اما آمریکا با چنین همکاری مخالف است زیرا جبهه مدافعان شهر بازوی حزب کار کردستان محسوب میگردد که آمریکا و اتحادیه اروپا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند.

چنین بنظر میرسد که آمریکا نمیخواهد مانع وقوع عواقب وحشتناک سقوط شهر کوبانی بدست داعش بشود. به هر حال در کوبانی کسانی قدرت را در دست دارند که از نوع فئودالهای فاسدی نیستند که در شمال عراق هستند و با منابع نفتی که در اختیار دارند خود را در آغوش غرب میاندازند. در کوبانی شورای خلق است که تحت رهبری حزب چپگرای اتحادیه دموکراتیک قدرت را در دست دارد. خودگردانی دموکراتیک که تمام گروههای قومی در آن سهیم هستند، اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن را در خاور نزدیک به دور افکنده است، اصلی که همیشه تأمین کننده منافع قدرتهای بزرگ غرب بوده است، قدرتهایی که خود را بعنوان نجات دهنده خلقهایی جا زدهاند که گویا قادر به اجرای دموکراسی نیستند.

امروز کوبانی نمودار یک دموکراسی نوین در خاور نزدیک است – و درست این نمودار باید، پیش از آن که سرمشقی برای همه منطقه شود منهدم گردد. در این مورد نه احتلاف نظری میان دولت ترکیه و داعش هست و نه میان آمریکا و آلمان . آلمان پیشمرگان بارزانی را مسلح میکند اما با سماجت هم درباره اوضاع کوبانی سکوت میکند و هم در باره حمایت اثبات شده ترکیه از داعش. ترکیه عضو ناتو منتظر آنست که داعش مراحل کثیف و نفرتانگیز را در کوبانی به پایان برساند و پس از آن دست به حمله بزند. این سکوت را باید نشانی از تأیید دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *