مقدمه‌ای بر «آنچه در حزب گذشت»

بیش از ۳۰ سال از یورش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران می‌گذرد. وجوه مشخصهٔ این دوران طولانی، از سویی بازسازی و فعالیت ارگان‌های حزبی، هرچند با نقض مکرر موازین سازمانی و اصول اساسنامه‌ای، و از سوی دیگر انفعال، کناره‌گیری و تصفیهٔ خیل عظیمی از اعضای حزب تودهٔ ایران، که در تاریخ حزب ما بی‌سابقه بوده است، می‌باشد. با […]

ادامهٔ مطلب
1 2