در حاکمیت کنونی ایران دو گرایش مشخص و متضاد در برابر هم قرار گرفته‌اند: گرایش مردمی و گرایش حامی نظام سرمایه‌داری. نبرد طبقاتی بین این دو گرایش سرنوشت‌ساز است

رفیق نورالدین کیانوری ــ  پرسش و پاسخ، ۲۶ تیر ۱۳۶۱ ــ پرسش: با موضعی که شورای نگهبان دربارهٔ همه قوانین و لوایح مترقی و مردمی تصویب شده در مجلس و دولت گرفته، روند آیندهٔ انقلاب ما چگونه است؟ در حقیقت روند دگرگونی‌های مهم اجتماعی بدون اجرای این قوانین غیرممکن خواهد بود، و بدون این دگرگونی‌ها مبانی عدالت اجتماعی غیرممکن است که […]

ادامهٔ مطلب

آیا خطر بازگشت ارتجاع وجود دارد؟

رفیق نورالدین کیانوری ــ پرسش و پاسخ، آذرماه ۱۳۵۸ ــ س ـــ آیا سرنوشت کمونیست‌های عراقی در انتظار حزب ما نیست؟ ج – رفقا ! این سؤال بسیار جدی است و من آن را مفصل‌تر پاسخ خواهم داد، زیرا عدهٔ زیادی از ما می‌پرسند: آیا ممکن نیست مبارزه‌ای که امروز در ایران جریان دارد و شما از آن پشتیبانی می‌کنید […]

ادامهٔ مطلب

اصول اساسی سیاست حزب

رفیق نورالدین کیانوری ـــ پرسش و پاسخ ۱، ۲، ۳ (۱۳۵۸)  ـــ ـــ می دانید که اخیراً در کردستان و خوزستان جریاناتی اتفاق افتاده. حزب در بعضی موارد یا دیرتر از حد معمول عکس‌العمل نشان داده و یا پاره‌ای مسائل را با سکوت برگزار کرده‌است علت آن چیست؟ در زمینهٔ سیاست حزب دربارهٔ آزادی‎های دموکراتیک، عدهٔ زیادی ایراد گرفته‌اند که […]

ادامهٔ مطلب

دربارهٔ اعتبار مفاهيم مارکسيستى دولت و دموکراسى

سخنرانى لوئيز فرناندز در هشتمين کنگرهٔ حزب کمونيست برزيل، فوريهٔ ١٩٩٢ گزارش سياسى ارائه شده به هشتمين کنگرهٔ حزب کمونيست برزيل براين درک مارکسيستى تأکيد مى‌کند که «ديکتاتورى پرولتاريا مضمون اساسى دولت سوسياليستى است که از بطن انقلاب پديد مى‌آيد و ما را از طريق يک روند انتقالى به جامعهٔ بى‌طبقه، يعنى کمونيسم، رهنمون مى‌شود». اين اواخر، در رسانه‌هاى گروهى […]

ادامهٔ مطلب

چند نکته دربارهٔ اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری

رفیق فقید، ف.م. جوانشیر ــ یادآوری آنچه به خوانندگان تقدیم می‌شود کتاب تدوین شده‌ای نیست. یادداشت‌های شخصی است که این‌جانب همواره قبل از صحبت و بیان شفاهی، آن‌ها را برای خودم تهیه می‌کنم تا زمینهٔ بحث آماده باشد و بحث تا حد مقدور منظم‌تر انجام گیرد. قصدم این بود که سرِفرصت،‌ این یادداشت‌ها را وارسی و تدوین کرده به خوانندگان […]

ادامهٔ مطلب

لنین و لنینیسم، مظهرحماسه سوسیالیسم و معمار دوران انقلاب‌های سوسیالیستی ــــ به مناسب یکصدمین سال درگذشت ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین

نویسنده: علی پورصفر (کامران) ــ «۲۱ ژانویه ۱۹۲۴ برابر با ۱۲ جمادی‌الآخر  ۱۳۴۴ لنینِ معروف، مؤسس جمهوری شوروی، از اعاظم داهیان این عصر وفات یافت، در سن ۵۴ سالگی.» علامه محمد قزوینی، این عبارت را در همان روزی نوشت که خبر درگذشت لنین منتشر شد و چون واکنشی بلافاصله نسبت به درگذشت لنین بوده، پس بدون هرگونه تأمل و کنکاشی […]

ادامهٔ مطلب

رابطهٔ مبارزات دموکراتیک و ضدامپریالیستی

رفیق نورالدین کیانوری ــ «حزب تودهٔ ایران چه می‌گوید؟»، پرسش و پاسخ شمارهٔ ۵، بهمن‌ماه ۱۳۵۸ ــ س: رفیق! آیا برای حزب توده ایران تضاد با امپریالیسم عمده است یا هم مبارزات ملی و هم مبارزات دموکراتیک؟ آیا می‌توان این دو بخش را از یکدیگر جدا ساخت و یکی را عمده و دیگری را غیرعمده تلقی کرد؟ ج: ببنید، رفقا! […]

ادامهٔ مطلب

نسل‌های آینده دین خود را در برابر ارتش سرخ به‌جا خواهند آورد

از پیام چرچیل به استالین در ۲۲ فوریه ۱۹۴۵: «نسل‌های آینده دین خود را در برابر ارتش سرخ بدون هیچ شرطی درست آنطور که ما انجام می‌دهیم، به‌جا خواهند آورد، بازماندگانی که شاهد این دستاوردهای باشکوه خواهند بود.»

ادامهٔ مطلب

مارکسیسم و اهمیت آن برای جنبش دموکراتیک زنان

مبارزات جنبش‌هاى فمینیستى، تا آنجا که مبارزه‌ای براى تثبیت حقوق اجتماعى ـ قانونى زنان، رفع تبعیض جنسیتى و برقرارى تساوى حقوق مدنى زن و مرد در جامعهٔ سرمایه‌دارى است، مبارزه‌اى دموکراتیک است. اشتراک نظر جنبش فمینیستى مارکسیستى و غیرمارکسیستى در مبارزهٔ مشترک علیه تبعیض جنسیتى و محرومیت‌هاى اجتماعى زنان در جامعهٔ سرمایه‌دارى، از ماهیت و مضمون دموکراتیک این حقوق نتیجه می‌شود. در این مبارزات، برداشت لیبرالى از تساوى حقوق زنان، که به‌طور عمده در سطح ظاهر و آزادی‌هاى جنسى باقى می‌ماند، جایى نمی‌یابد. مضمون لیبرالى از آزادى زنان از این‌ دیدگاه یک‌سویه و متضاد است، زیرا آزادى اقتصادى زن در جامعهٔ سرمایه‌دارى هدف آن نیست.

ادامهٔ مطلب

حقوق زنان در آیینهٔ اسناد حزب تودهٔ ایران

حزب تودهٔ ایران به وسیع‌ترین فعالیت سازمانی ـ تبلیغی در میان قشرهای گوناگون زنان، اعم از کارگر و روشنفکر دست زد و در این زمینه سنن حزب کمونیست ایران را، که از بنیادگذاران جنبش رهایی زنان است، ادامه داد. حزب تودهٔ ایران برای نخستین بار در مجلس چهاردهم طرح حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن را عرضه داشت. موفقیت حزب ما در ایجاد یک نهضت بزرگ در میان زنان ایران برای احقاق حقوق حقهٔ خود قابل‌ ملاحظه است. فعالیت‌های سیاسی، تظاهراتی، مطبوعاتی و اجتماعی زنان، که بوسیله حزب رهبری می‌شد، این بخش عظیم جامعه ایران را به جاده بیداری، تلاش و تکاپو افکند. حزب همچنین در راه افشای عوام‌فریبی‌های دربار پهلوی که مدعی «نجات» زنان کشور ما بود، و در راه ارائه مشی صحیح مبارزه صنفی به زنان ایران پیکاری خستگی‌ناپذیر داشت.

ادامهٔ مطلب

نقش پیشتاز حزب توده ایران در جلب مشارکت سیاسی زنان

نخستین کنگره حزب توده ایران به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۲۳ برگزار شد.
گروهی از زنان نیز به این کنگره آمدند تا شادباش بگویند.
عده انگشت‌شماری زن، با ناباوری، شرمگین و سر در جبین، رو به اجتماع مردان آوردند. کوشیدند به مفهوم دعوت حزب پی ببرند و آن فراخوان را با محک تجربه بیازمایند.
آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که با استقبال از فراخوان حزب، راه رسیدن به حقوق خود را برگزیده‌اند.
زنی در میان اعضای کنگره نبود.

ادامهٔ مطلب

به ایده‌هایمان وفاداریم، تا پیروزی کامل مبارزه می‌کنیم!

آزمون‌های دشوار ارتجاع رو به رشد سرمایه‌داری، دسیسه‌های رژیم جنایتکار ــ الیگارشی، بحران‌های عمیق سرمایه‌داری، و دود باروت درگیری‌های نظامی که در سراسر کره زمین پخش می‌شوند، در پیش هستند. با این وجود، ماهیت و خصلت مترقی و خلاق ایده‌های کمونیستی را محال است الغا کرد. آنها مردم را در مبارزه برای جایگزینی سازنده و موثر سیستم بورژوایی الهام می‌بخشند. حزب کمونیست فدراسیون روسیه بر پیوندهای موجودی که در حال حاضر با طبقه کارگر ساخته شده است، اتحادیه‌های کارگری مبارز و مؤثر، توده‌های وسیع روشنفکران زحمت‌کش، جوانان کار و در حال تحصیل، کهنه سربازان نیروهای مسلح و همه زحمت‌کشان تکیه دارد. بگذار دلاوری‌های پرافتخار اسلاف بلشویک ما و کل جنبش کمونیستی جهانی، مبارزان کنونی و آینده علیه سرمایه‌داری را برای دستاوردهای نوین الهام بخشند! بگذار همبستگی زحمت‌کشان و عزم راسخ در رویارویی با الیگارشی و سرسپردگان آن نیرومند‌تر شود! بگذار ایده‌های کمونیسم راه را روشنایی دهند و پرچم سرخ باافتخار بر فراز صفوف رو به رشد مبارزان به‌خاطر جهانی بهتر به اهتزاز درآید!

ادامهٔ مطلب

به‌مناسبت سالروز پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷

به‌مناسبت ۴۴‌-‌مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن و با گرامی‌داشت خاطرهٔ تابناک رهبری حزب تودهٔ ایران در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب که سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی به جرم دفاع از انقلاب و آرمان‌های سه‌گانه آن ــ استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ــ به اسارت گرفته شدند و بسیاری از آنها به شهادت رسیدند.

ادامهٔ مطلب
1 2 3