شماره نهم نشریه «دانش و امید» منتشر شد

Print Friendly, PDF & Email

فهرست مطالب

گفتارهایی درباره ایران
۱ــ گذشته چراغ راه آینده خواهد بود؟            سیامک طاهری
۲ــ در آستانه            خسرو باقری
۳ــ فاجعه فرونشست زمین در اصفهان            دکتر طاهره دادخواه
۴ــ کارگران پروژه‌ای و اعتصابات           ناصر آغاجری
۵ــ حمایت از کودکان، مبارزه با کار کودک            قاسم حسنی
۶ــ تقلایی برای ماندن            علی‌اکبر اسماعیل‌پور
۷ــ صدمین سالروز قتل میرزا کوچک خان            علی پورصفر (کامران)

هنر و ادبیات
۸ــ مردی که با ترجمه فریاد کشید            خسرو باقری
۹ــ آن روز خونبار           ابراهیم دارابی
۱۰ــ دزد و قاضی           پروین اعتصامی
۱۱ــ مناجات            اسماعیل شاهرودی
۱۲ــ «منظر»‌و «دیدار»            هاشم پورکریم
۱۳ــ برای باغبان فرهنگ، عبدالله سیار            شهنام دادگستر
۱۴ــ «گفت‌وگو» و «به لرزه درآورید میدان‌ها را»            شفیعی کدکنی و مایاکوفسکی
۱۵ــ مناظره            علی یزدانی

معرفی کتاب
۱۶ــ «کوچ در پی کار و نان»            سیامک طاهری

چند بحث نظری
۱۷ــ چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی            شبگیر حسنی
۱۸ــ «چپ» وانهاده … هم‌گام با امپریالیسم           مرتضی محسنی
۱۹ــ انقلاب کوبا و بورژوازی ملی           مسعود امیدی
۲۰ــ مسأله کردستان، مسأله برابری‌ست            برگردان: محسن دلشاد  

بررسی برخی واقعیات پیرامون جمهوری خلق چین
۲۱ــ دولت پنهان، رویاروی قدرت عیان            کورش تیموری‌فر
۲۲ــ جمهوری خلق چین، تایوان و آمریکا            طلیعه حسنی و فرشید واحدیان
۲۳ــ کتاب «قرن چینی»            کورش تیموری‌فر
۲۴ــ پول تایوانی در خدمت جنگ علیه چین           آلن مک‌لئود / طلیعه حسنی
۲۵ــ واقعاً چه اتفاق در تین‌آن‌من افتاد            گرگوری کلارک
۲۶ــ زنده‌باد مقابله           کورش تیموری‌فر

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان
۲۷ــ چرایی پیروزی ساندنیست‌ها          محمد سعادتمند
۲۸ــ بحران سرمایه‌داری و وظایف چپ            اشلی اسمیت / داوود جلیلی
۲۹ــ واقعیات کنفرانس تغییرات آب‌و‌هوایی            محمد سعادتمند
۳۰ــ اتحادیه اروپا، از دیدگاهی دیگر            حمید فرخ
۳۱ــ سندیکاهای کارگری در آلمان           هوشمند انوشه
۳۲ــ از زندگی و مبارزه کارگران کره جنوبی            فرشید واحدیان
۳۳ــ سود یا سلامت انسان‌ها؟           طلیعه حسنی

عدالت و حقوق بشر در قاموس امپریالیسم
۳۴ــ جان آسانژ در خطر است
۳۵ــ دستگیر غیرقانونی الکس ساب
۳۶ــ کارزار جهانی حمایت از ساب
۳۷ــ انحصارات علیه بشریت

چشم‌انداز جهان
۳۸ــ کودتا در سودان، غرش انقلاب           بهرام پارسا
۳۹ــ شکست راست‌گرایان در هندوراس
۴۰ــ درباره روز فلسطین
۴۱ــ پیروزی مردم شیلی در انتخابات

یادمان
۴۲ــ مادر زمین در آغوش زمین          ناهید صفایی
۴۳ــ باران کارآمد، سندیکالیست برجسته از میان ما رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *