نگاهی بر مصاحبه اخیر رفیق خاوری با «نامه مردم»

هفتاد و چهارمین سالگرد بنیادگذاری حزب‌مان را در شرایطی پشت سر می‌نهیم که مردم میهن‌مان در تمامی عرصه‌ها با دشواری‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند.

همزمان شاهد تشدید و گسترش روند فاجعه‌باری هستیم که از سال‌ها پیش تا به امروز، در خاورمیانه و در کشورهای همجوار با میهن‌مان در جریان است.

ادامهٔ مطلب

کار ناتمام را از سر می‌گیریم

تحریریه «مهر» ـــ

رفقای هم‌رزم توده‌ای!

امروز در مرحله‌ای تعیین‌کننده در تاریخ میهن و حزب‌مان قرارگرفته‌ایم. از یک سو، امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، با اعمال تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بر گردهٔ مردم زحمت‌کش ایران و تهدید به حملهٔ نظامی به میهن ما، استقلال و تمامیت ارضی ایران را هدف اصلی خود قرار داده است، و از سوی دیگر، در درون کشور، مردم و خلق‌های ایران به‌طور روزمره با استبداد «ولایت فقیه»، سرکوب و اختناق‌ سیاسی از سوی حاکمیت، و انواع تضییقات و تخلفات از حقوق اساسی خود روبه‌رو هستند.…

ادامهٔ مطلب
1 2 3